Levnadsvanor har en stor påverkan på uppkomsten av allvarliga sjukdomar som cancer. Upp till en tredjedel av alla cancerfall skulle kunna förebyggas med hjälp av hälsosamma levnadsvanor.

För att förebygga cancer:

1) Ta hand om ditt välmående genom att regelbundet röra på dig.
2) Försök att hålla normalvikt.
3) Ät hälsosamt och prioritera kost som innehåller massor med grönsaker
4) Rök inte och undvik stora intag av alkohol.
5) Delta i internationella cancerscreening- och vaccinationsprogram.
6) Skydda dig från solen och undvik onödigt lång solexponering.

Du kan själv påverka risken för att du inte ska drabbas av cancer och hur du kan upptäcka eventuell cancer i tid. Nedan får du mer detaljerad information om hur din livsstil kan påverka din cancerrisk.

Kost

Några livsmedel har visat sig ha en påverkan på risken att insjukna i cancer. Allt som allt tycks rätt kost kunna minska cancerrisken med ungefär en fjärdedel. Kosten verkar ha den största påverkan på risken att drabbas av mag-, lung-, bröst-, matstrups-, tarm-, urinblåse- och urinvägs-, prostata- eller äggstockscancer.

Det är viktigt att äta mångsidigt. Enligt den nuvarande kunskapen kan kost rik på grönsaker och fiber skydda mot cancer. Du kan alltså minska din cancerrisk genom att äta massor med grönsaker, bär, frukt och fullkornsprodukter. Däremot kan stora intag av rött kött, processat kött, industriellt bearbetad mat och alkohol över måttlig konsumtionsnivå leda till ökad cancerrisk.

Det finns inte tillräckligt med vetenskapligt beprövad fakta om att enskilda vitaminer och spårämnen skulle kunna minska risken att drabbas av cancer. Emellertid rekommenderar experter att alla nödvändiga vitaminer och tillsatser hellre ska komma från en mångsidig kost än från kapslar.

Personer som drabbas av cancer har huvudsakligen samma näringsrekommendationer som personer utan cancer. Men tillräckligt intag av protein och energi är speciellt viktiga för de cancersjuka.

World Cancer Research Fund (WCRF) rekommenderar att varje cancersjuk får tag i relevanta näringsråd från en person utbildat till ämnet. I Finland är en legitimerad näringsterapeut en sådan person. Du kan boka tid hos en näringsterapeut på Docrates.

Motion

Motion effektiviserar kroppens försvarsmekanismer och påverkar mängden fettvävnad i kroppen. Motion är speciellt viktigt för att minska risken att drabbas av bröst-, tarm-, livmoder-, prostata-, äggstocks- eller lungcancer.

Enligt rekommendationer borde personer mellan 18 och 64 år träna måttligt hårt minst 2,5 timmar per vecka. Forskare har fastställt att stillasittande kan leda till ökad cancerrisk, speciellt för att det brukar ha en koppling till fetma och övervikt.

Om du har ett stillasittande arbete, stå upp ofta och ta pauser. Eller försök göra en del av arbetet stående. Det är också bra att röra på sig på fritiden.

Njutningsmedel

Tobak är ett njutningsmedel som väsentligt ökar risken att drabbas av cancer: upp till 90 % av alla lungcancerfall orsakas av tobak. Passiv rökning, dvs. exponering för tobaksrök, ökar också risken att insjukna i lugncancer. Passiv rökning tycks orsaka ca 10–50 lugncancerfall varje år.

Det har uppskattats att ca 3 800 fall av cancer orsakas av alkohol varje år. Alkohol ökar betydligt risken att drabbas av bl a muncancer, levercancer, tarmcancer och cancer i bukspottkörteln.

Du kan minska din egen cancerrisk genom att dra ner på eller sluta med rökning samt att konsumera alkohol endast i måttliga mängder.

Sexuellt beteende

Antalet sexpartner påverkar sannolikheten att drabbas av papillomvirus (HPV-infektion), som kan leda till cancer i livmoderhalsen. Majoriteten av HPV-infektioner försvinner av sig själv, men kvarstående HPV-infektion kan utvecklas till livmoderhalscancerns förstadier.

Preventivmedel och hormonläkemedel som används under menopaus har visat sig ha en effekt på cancerrisken. P-piller kan t ex skydda mot äggstocks- och livmodercancer, men kan samtidigt öka risken för bröstcancer. Kvinnor som får hormontillskott har i sin tur större risk att bli diagnostiserade med bröstcancer eller livmodercancer. Bl a amning och förlossning av flera barn kan skydda mot bröstcancer.

Cancerscreening- och vaccinationsprogram

I Sverige finns det nationella screeningprogram för bröstcancer och livmoderhalscancer. Dessutom, inom Stockholms läns landsting och på Gotland, erbjuds både män och kvinnor i åldern 60–69 år in att delta i screening för tjock- och ändtarmscancer vartannat år.

Ta del i de avgiftsfria screenings- och vaccinationsprogrammen. Med tanke på cancerrisken är HPV-vaccinen som skyddar mot livmoderhalscancer det allra viktigaste. HPV-vaccin erbjuds inom det allmänna vaccinationsprogrammet.

Hepatit B-vaccin kan skydda dig mot hepatit B-virus, som i värsta fall kan leda till kronisk leverinflammation och därefter levercancer.

Sol

Upprepad bränning av huden kan ge hudskador som kan orsaka problem när man blir äldre. Särskilt ljushyade, rödhåriga och fräkniga människor bränner sig ofta.

Det är särskilt viktigt att skydda barn och ungdomar från solens UV-strålning eftersom deras hud är tunnare och känsligare för solens negativa effekter. Onödigt lång exponering för solen bör undvikas och man bör alltid skydda sig från solen med t ex solkräm.

Följ regelbundet förändringar i din hud och kontakta din läkare om du misstänker cancer.

 

 

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt