Cancer är i allmänhet inte ärftligt, men man uppskattar att cirka 5–10 procent av cancerfallen beror på en ärftlig benägenhet i släkten. Man känner till sällsynta ärftliga former av nästan alla cancertyper. Vanligast är ärftlig benägenhet för cancer vid bröst- och äggstockscancer tjocktarmscancer.

Om en ärftlig cancerbenägenhet identifieras hos en person, kan ett personligt uppföljningsprogram skräddarsys på Docrates Cancersjukhus.

Docrates är det första sjukhuset i Finland som kan erbjuda Color-genrisktestet från saliv för bedömning av ärftlig cancerbenägenhet. I detta test undersöker man 30 gener som man vet att de kan innehålla förändringar som har samband med ärftlig cancerbenägenhet. Genanalyserna utförs i USA och svarstiden är ca 3–6 veckor. Man kan överväga att låta göra testet om det finns många cancerfall i släkten och om man är orolig för en förhöjd cancerrisk. På Docrates erbjuder vi Color-genrisktestet i kombination med ett mottagningsbesök hos en specialist i klinisk genetik.

Ring vårt tidsboknings- och rådgivningsnummer för mer information: Tfn +358 50 500 1800.

Läs pressmeddelandet om Color-genrisktestet.

Läs mer om bedömning av ärftlighetsrisken för bröstcancer här.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 50 500 1800 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)