Prostatan kan uppvisa många olika symptom. Svag stråle eller avbrott i strålen vid urinering, tätare urineringsbehov eller till exempel smärta vid urinering är typiska symptom som ska utredas vidare. På motsvarande sätt är blod i urinen eller problem med att tömma blåsan tecken på prostatabesvär som ska undersökas tillsammans med en expert.

Prostatabesvär är såtillvida komplicerade att samma symptom kan vara ett tecken på allvarlig prostatacancer eller till exempel en godartad förstoring av prostatan. Prostatacancer i ett tidigt skede uppvisar ofta lindriga symptom eller är till och med helt symptomfritt och symptomen kan påminna om de symptom som hör samman med förstorad prostata. Prostatacancer kan även förekomma samtidigt med en förstorad prostata.

Docrates prostatacancerklinik har vi tillgång till utmärkt utrustning för att undersöka prostatabesvär, och framför allt har vi ett erfaret vårdteam. Vi kan kartlägga prostatans tillstånd och planera en individuell behandlingsmetod som passar dig bäst.

Godartad förstoring av prostatan

Prostatan uppnår sin normala storlek under puberteten men den kan börja växa på nytt hos män som kommit förbi medelåldern. Man känner inte exakt till orsakerna, men hormonella förändringar kan uppenbarligen orsaka en förstoring. En godartad förstoring av prostatan är vanligt bland äldre män och man uppskattar att upp till 80 procent av män över 60 år uppvisar symptom. Prostatan kan även förstoras utan några symptom. En förstoring orsakar typiskt täta urineringsbehov, behov av att urinera på natten samt akuta behov att gå på toalett. Typiska symptom är även att det känns besvärligt att börja urinera, behovet av extra ansträngningar under urineringen samt en svag urinstråle. I värsta fall kan detta leda till att man inte kan tömma blåsan.

Docrates Prostatacancerklinik utreder erfarna urologer med många års erfarenhet förstoringsproblemens natur och den lämpligaste behandlingen från fall till fall. Symptomen på en förstoring av prostatan kan kartläggas med ett frågeformulär. Urologen ordinerar vid ett besök på mottagningen efter behov laboratorieundersökningar, ultraljudsundersökningar samt urinmätningsundersökningar.

Prostatainfektion, det vill säga prostatit

Prostatainfektion, det vill säga prostatit, eller misstanke om sådan är en allmän orsak till ett besök hos en urolog. Typiska symptom kan vara smärta i underlivet (perineum, testiklarna, ljumsken) och bäckenet samt urineringsbesvär. Symptomen förvärras ofta vid köld. Prostatainfektion kan vara akut eller långvarig, det vill säga kronisk, och en akut infektion kan även bli kronisk. Symptom på en kronisk infektion är olika urineringssvårigheter, sveda samt diffusa smärtor, till exempel i underlivet. Hos vissa orsakar ejakulation eller sittande smärta.

Urineringssvårigheter

Urineringssvårigheter är ofta ett problem män håller tyst om. Man blir småningom van med dem och besvären kan obemärkt småningom förvärras under åren – tills situationen blir värre, man behöver urinera mycket ofta, man känner smärta vid urinering och mannens livskvalitet försämras betydligt.

Besvär som hör samman med urinering kan indelas i två grupper: inkontinensbesvär (akut urineringsbehov, tätare behov, behov av att urinera på natten) samt besvär med att tömma blåsan (besvärligt att börja urinera, försvagad urinstråle, blåsan töms inte helt).

Om du känner igen de här symptomen hos dig själv och urineringen börjar störa ditt liv, om blåsan inte töms helt eller du ofta behöver gå på toaletten, kontakta experterna på Docrates Prostatacancerklinik. Tillsammans utreder vi vad det är fråga om och vi letar efter bästa möjliga hjälp för dig. Urologen ordinerar vid ett besök på mottagningen, efter behov, laboratorieundersökningar, ultraljudsundersökningar samt urinmätningsundersökningar.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt

Bilagor

(, , 1.1.1970)