Docrates är första sjukhuset i Finland som strålbehandlar alla bröstcancerpatienter under andningsuppehåll

Kategorier: Artiklar
I Finland används tekniken med andningsuppehåll (så kallad DIBH dvs. Deep Inspiration Breath Hold) vanligen endast för strålbehandling av cancer i vänster bröst, eftersom det har påvisats att tekniken minskar onödig strålning av hjärtat och påföljande biverkningar. Men med andningsuppehåll är det även möjligt att minska stråldosen i annan strålkänslig vävnad, såsom lungvävnad. Från och med oktober är Docrates Cancersjukhus riktlinje av denna orsak att ovan nämnda teknik ska användas vid strålbehandling av alla patienter med bröstcancer, oberoende av i vilket bröst cancern finns.

Andningsuppehåll är en behandlingsteknik som bevarar den friska vävnaden allra bäst när målet för strålbehandlingen är bröstområdet. Tekniken med andningsuppehåll används dock inte allmänt vid behandling av cancer i höger bröst, eftersom alla forskningsresultat inte bekräftar dess nytta.

Faktum är dock att lungorna även exponeras för strålning när höger bröst strålbehandlas. Eftersom lungorna, utöver hjärtat, är ett av de mest strålningskänsliga organen framhåller Timo Kiljunen, som är sjukhusfysiker på Docrates Cancersjukhus, att alla metoder med vilka onödig strålning kan minskas bör tas i bruk.

– Med DIBH-teknik minskar den stråldos som lungorna får betydligt, varvid både akuta biverkningar och sena biverkningar samt risken för sekundär cancer minskar, berättar Kiljunen.

När risken för biverkningar kan minimeras är det högre sannolikhet för att patientens livskvalitet bevaras. Eftersom allt fler kvinnor tillfrisknar från bröstcancer är det ännu viktigare att minimera biverkningarna.

Vid strålbehandling med andningsuppehåll drar patienten först lungorna fulla med luft och håller därefter andan under en kort stund medan strålbehandlingen ges. När lungorna är fyllda med luft förskjuts hjärtat bort från strålningsområdet, och samtidigt minskar också de rörelser i vävnaden som andningen orsakar. Därmed når strålningen bättre fram till det egentliga målet.

AlignRT-systemet för behandlingsinriktning, som nyligen togs i bruk på Docrates Cancersjukhus, ger också möjlighet till en ännu bättre inriktning av behandlingen. När behandlingen riktas mer exakt kan stråldosen mot cancern vid behov ökas, och därmed kan cancern med större säkerhet förstöras.

Läs mer

/

Intern strålbehandling är en effektiv behandlingsform för metastaserad prostatacancer

14.3.2023 |Docrates Cancersjukhus undersökte effekten av 177Lu-PSMA-behandlingar med ett 4 veckors behandlingsintervall för patienter med spridd kastrationsresistent prostatacancer under ledning...

Läs mer
/

Ny trend inom den privata cancervården i Finland: antalet försäkringspatienter har mer än tredubblats på fem år

9.3.2023 | Försäkringsbolagen representerade år 2022 närmare 30 procent av de finska patienternas omsättning hos Docrates Cancersjukhus, medan andelen fyra...

Läs mer
/

Coronavirus – Information och instruktioner

14.3.2023 | I och med att coronapandemin lindrats har vi avstått från de mest robusta skyddsåtgärderna. På denna sida hittar...

Läs mer
/

Funderingar kring kring cancer? Docrates finns alltid nära till hands!

Docrates är ett finskt cancer cancersjukhus i Helsingfors. Vi erbjuder skräddarsydd behandling med de mest avancerade metoderna, utan väntetid. Diagnostisering...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)