Docrates Cancersjukhus förstärker sin roll som föregångare inom diagnostiken av prostatacancer med PET-datortomografi med den nya markören PSMA

Docrates Cancersjukhus har redan 2015 introducerat PET-datortomografi (positronemissionstomografi) med det nya radioaktiva läkemedlet PSMA i diagnostiken av patienter med prostatacancer. Med hjälp av den nya känsliga markören kan man redan vid mycket låga PSA-värden upptäcka återfall efter en prostatacanceroperation eller strålbehandling och redan i det initiala skedet upptäcka när prostatacancern har spridit sig till exempelvis till lymfkörtlarna. Den nya markören möjliggör en ännu noggrannare diagnostik av prostatacancer, vilket innebär att behandlingen kan skräddarsys bättre än förut, och att en god livskvalitet kan tryggas för patienten exempelvis med hjälp av modern strålbehandling. En noggrann lokalisering av cancern är synnerligen viktig även för den kirurg som planerar en operation för att avlägsna prostatan.

 Det radioaktiva läkemedlet PSMA upptäcker prostatacancercellerna

PSMA betyder Prostate Specific Membrane Antigen. Markörens funktion bygger på att det i 98 % av prostatacancercellernas cellmembran finns motparter till denna molekyl. Den nya markören skiljer sig klart från tidigare markörer som sökt sig till prostatacancercellerna pga ökad energiämnesomsättning i cancerceller, ökad ämnesomsättning i skelettets benceller eller ökad membransyntes i prostatacancerceller. PSMA upptäcker en molekyl i själva prostatacancercellens cellmembran, och ger därmed viktig tilläggsinformation om hur långt prostatacancern har fortskridit och hur mycket den har spridit sig.

– Tack vare PSMA-PET-CT kan vi konstatera en aktiv sjukdom vid betydligt lägre PSA-värden än vad som är möjligt med exempelvis F18-kolin-PET-CT, som används i stor utsträckning vid diagnostiken av prostatacancer. De markörer som redan nu används vid prostatacancer kompletteras väl av PSMA, som enligt flera preliminära kliniska undersökningar är den mest sensitiva undersökningen för att påvisa återfall eller spridning av prostatacancer. Redan vid mycket låga PSA-värden påvisar PSMA-PET-CT återfall och spridning, och ger en bild av hur aggressiv och svår cancern är, berättar Kalevi Kairemo, överläkare i nukleärmedicin vid Docrates Cancersjukhus.

Bättre och mångsidigare vård för patienter med prostatacancer – utan att livskvaliteten glöms bort

Att diagnostisera prostatacancer med hjälp av traditionella metoder, t.ex. med ett nålprov som styrs med ultraljud, är svårt och inexakt. För att cancern ska kunna behandlas på rätt sätt är en korrekt diagnos och uppfattning om spridning samt aggressivitet av central betydelse när behandlingen planeras. Docrates Cancersjukhus har redan i många år gjort ett banbrytande arbete i utvecklingen av diagnosmetoder. Vi kan exempelvis rikta prostatabiopsier mycket exakt med hjälp av resultat från en magnetresonanstomografi och utreda hur mycket cancern har spridit sig med hjälp av PET-CT-diagnostik där flera olika markörer används. Docrates förfogar över Finlands största urval av spårämnen i rutinmässigt bruk inom PET-CT-diagnostiken. Det radioaktiva läkemedlet PSMA kompletterar detta urval och är redan det nionde radioaktiva PET-läkemedlet som används vid Docrates.

– PSMA-PET-CT innebär inte på något sätt att andra markörer för att inte tala om andra metoder för prostatadiagnostik – blir onödiga, men undersökningen förbättrar på ett viktigt sätt vår bild av hur mycket prostatacancern har spridit sig och hur aggressiv den är. Detta är av betydelse när vi planerar den bästa möjliga behandlingen för patienten. När vi vet exakt var cancern finns kan vi ännu bättre än förut välja den behandlingsform som passar varje patient bäst, och till exempel i större utsträckning utnyttja de möjligheter som den moderna strålbehandlingen erbjuder. Enligt vår erfarenhet innebär en sådan behandlingsstrategi i bästa fall inte några större olägenheter för patientens hälsa och livskvaliteten förblir god, konstaterar specialistläkaren inom cancersjukdomar och strålbehandling, docent Timo Joensuu.

 

Tilläggsuppgifter och intervjuförfrågningar:

Marknadsförings- och kommunikationsdirektör Ella Kirjasniemi, Docrates Cancersjukhus, ella.kirjasniemi@docrates.com, +358 50 5001838.

Överläkare i nukleärmedicin Kalevi Kairemo, Docrates Cancersjukhus; gästprofessor, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, kalevi.kairemo@docrates.com

 

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården.  Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från hela världen. Patienter från över 50 länder har sökt vård hos oss. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling.  www.docrates.com.