Docrates Cancersjukhus investerar över 6 miljoner euro i utbyggnad och ny teknik

Kategorier: Nyheter
Docrates som är det enda privata cancersjukhuset med full service i Norden utvidgar sin verksamhet för att möta det ökande kundantalet. Vi förnyar även sjukhusets undersöknings- och behandlingsutrustning, som redan sen tidigare är mycket högklassig. Investeringarnas totalvärde är över sex miljoner euro, och förnyelserna genomförs åren 2019–2020.

– Vi fördubblar antalet mottagningsrum för läkarna vid vårt sjukhus på Busholmen i Helsingfors. Under kommande ett och ett halvt år förnyar vi också nästan hela vår basutrustning såsom strålbehandlingsutrustning och PET-DT-kameran. På så sätt vill vi säkerställa att patienter som har insjuknat i cancer även i fortsättningen snabbt får tillgång till den individuella och mycket högklassiga vården på Docrates, berättar Ilpo Tolonen VD på Docrates Cancersjukhus.

Förändringarna kommer att synas i sjukhusets utrymmen i början av 2020. Vi ber om ursäkt för eventuella störningar.

Omvälvande förändringar i diagnostiken av prostatacancer i början av året

Redan under förra året tog Docrates i bruk den nyaste generationens magnetkamerautrustning som är skräddarsydd för cancerdiagnostik och har en avbildningseffekt med tre tesla.

– Den nya magnetkameran ger ännu bättre bilder, vilket ger läkarna möjlighet att snabbt ställa mer exakta diagnoser.  Därigenom kan man också göra ännu bättre vård- och behandlingsplaner. Vi tog också samtidigt tekniken för diagnostiska provbitar från prostatan till en helt ny nivå, när vi i januari som det första sjukhuset i Finland började ta magnetkamerastyrda robotbiopsier från prostatakörteln. Nu kan vi få prov från prostatan med ännu noggrannare lokalisering och med mindre komplikationsrisker, eftersom vi behöver endast 1–3 provbitar jämfört med de 12 som togs tidigare. Den ifrågavarande utrustningen är den första i Finland. Jag tror att användningen av metoden kommer att öka i Finland under de kommande åren, konstaterar Ilpo Tolonen.

Utöver undersöknings- och behandlingsutrustningen har även nättjänsten Kaiku Health tillfört nytt i vården och förbättrat patienternas livskvalitet. Kaiku Health stöder uppföljningen av patienterna och deras individuella vård och kan även användas för digital symtomuppföljning.

– Via den digitala kanalen kan våra patienter lätt berätta om sina symtom och vår personal kan följa patienternas tillstånd hemma i realtid. Cirka 90 procent av våra patienter använder appen, berättar Ilpo Tolonen.

Antalet utländska patienter ökar

De flesta av patienterna på Docrates Cancersjukhus kommer fortsättningsvis från Finland, men våra patienter kommer från många olika håll i världen, från över 60 länder.

– Antalet utländska patienter ökar kontinuerligt, vi ger service på fem olika språk och i den individuella vården beaktar vi också kulturella aspekter. Det här kräver stor yrkesskicklighet av vår personal. Våra utländska kunder genererar redan cirka 40 procent av vår omsättning, och av dessa kunder kommer två tredjedelar från Sverige. Även ryssar reser ofta till Finland för att få högklassig cancerdiagnostik och vård, säger Ilpo Tolonen.

I Sverige kan väntetiderna till vård vara mycket långa och dessa väntetider publiceras öppet enligt sjukhus. Svenskarna kan i enlighet med EU:s patientrörlighetsdirektiv ansöka om ersättning från Försäkringskassan i Sverige för undersökningar och vård som de genomgått. Bland de finländska patienterna betalar de flesta sin vård själva, men antalet försäkrade patienter ökar relativt sett snabbare. Att olika försäkringar som ersätter sjukhuskostnader ökar syns enligt Tolonen även på Docrates, och han berättar att allt fler finländare betalar sin vård helt eller delvis via en försäkring.

– Vi lever i en intressant tid. På elva år har vi expanderat från ett uppstartsbolag till en av Finlands största exportörer av hälsovårdstjänster. Finland går i bräschen för cancervård och -undersökningar och antalet patienter från andra länder ökar kontinuerlig. Enligt en enkätundersökning som utfördes bland konsumenter i Sverige under våren var 92 procent av svenskarna beredda att resa utomlands om de på så sätt får bättre och snabbare vård i ett annat land.

– På Docrates arbetar 60 egna anställda och dessutom över 30 läkare som självständiga yrkesutövare. I fjol var antalet patientbesök 17 000. Vi rekryterar fortgående nya experter inom cancervård, berättar Ilpo Tolonen.

För mer information, kontakta:

Docrates Cancersjukhus, VD Ilpo Tolonen, +358 50 500 1880, ilpo.tolonen@docrates.com

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus specialiserat på cancersjukdomar. Sjukhuset betjänar cancerpatienter under hela vårdkedjan från cancerdiagnostik till uppföljning. 

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)