Docrates Cancersjukhus och Medimar öppnar onkologmottagning på distans för ålänningar

Medimar öppnar onkologmottagning på distans i samarbete med Docrates Cancersjukhus i Helsingfors. Patienterna kan boka onkologbesök på Medimars mottagning i Mariehamn där Docrates onkolog har videomottagning.

Medimar och Docrates har byggt upp en verksamhetsmodell där patienten kommer till Medimars mottagning i Mariehamn och en onkolog på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors tar emot patienten via en distansförbindelse. På så sätt får patienter som insjuknat i cancer snabbt på den egna hemorten en tid till onkologens mottagning och vid behov kan ett besök för fortsatt diagnostik och vård flexibelt och utan dröjsmål ordnas i Helsingfors.

Förutom snabb tillgång till vård kan Docrates Cancersjukhus erbjuda patienter med misstänkt cancer eller konstaterad cancersjukdom en egen läkare och en egenvårdare, som ger patienten och anhöriga individuell och tillgänglig service genom hela vårdkedjan i sitt eget vårdteam. Docrates har ett särskilt Nordic-team som har lång erfarenhet av vård av svenskspråkiga patienter från Sverige och Finland. Vårdpersonal och läkare som deltar i samarbetet med Medimar hör till det svenskspråkiga Nordic-teamet.

Tom Wiklund som är ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus konstaterar om samarbetet: ”Inom cancervård fungerar det bra med distanskontakt mellan patient och läkare. Under mottagningsbesöken går man ofta igenom frågor som enkelt kan skötas via distansförbindelse. Den fortsatta vården och behövlig diagnostik kan skötas mycket snabbt i Helsingfors på patientens eget modersmål.”

Chefläkare Axel Hansson på Medimar: ”Det är glädjande att tillsammans med Docrates nu även kunna erbjuda tjänster inom cancervården. Genom distansmottagningen kan ålänningar nu enkelt och på svenska få hjälp av nationell expertis inom cancervård i Helsingfors”.

Till att börja med ordnas mottagning en gång i veckan medan det fortsatta behovet följs upp.

För mer information:

Chefsläkare Axel Hansson, Medimar, axel.hansson@medimar.ax, 040 680 0999.

Ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus Tom Wiklund, tom.wiklund@docrates.com, 050 500 1810.

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors och är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården.  Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från hela världen. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling. Patienter från över 50 länder har sökt vård hos oss. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper och vår internationella verksamhet växer starkt. www.docrates.com.

Medimar är en privat hälso- och sjukvårdsklinik med dagkirurgi. Kliniken grundades 1991, i början med företagshälsovård och fysioterapi som grundstenar. Sedan dess har verksamheten breddats med specialistmottagning, rehabilitering, laboratorium och dagkirurgi. Medimar erbjuder dagkirurgi inom flera specialistområden som ortopedi, urologi, gynekologi, kirurgi och estetisk kirurgi. Medimar utvecklar kontinuerligt verksamheten inom befintliga och nya områden t ex Seniorklinken och Borreliakliniken. www.medimar.ax