Docrates Cancersjukhus stärks genom internationellt samarbete

PRESSMEDDELANDE 3 oktober 2016

Docrates ansluter sig till ett internationellt expertnätverk inom cancervård, Cancer Expert Now

Expertnätverket inom cancervård Cancer Expert Now (CEN) och Docrates Cancersjukhus har kommit överens om ett samarbete. Tack vare samarbetet har läkarna på Docrates vid behov möjlighet att konsultera internationella experter på cancervård för att nå det bästa behandlingsresultatet.

I CEN-expertnätverket finns det över 70 amerikanska toppexperter inom cancervårdens olika delområden. Experterna i nätverket har genomgått en sträng bedömningsprocess. “I bedömningskriterierna beaktas läkarens prestationer inom sitt kompetensområde, såsom deltagande i utvecklingen av nationella och internationella riktlinjer för vård och behandling, deltagande i forskningen, antalet publikationer i branschen samt ledande befattningar vid betydande medicinska organisationer”, berättar Jeff Meehan, som är verkställande direktör för Cancer Expert Now och en av grundarna. En del av läkarna på Docrates ansluter sig till CEN-expertnätverket inom sina kompetensområden.

Samarbetet erbjuder möjlighet till konsultation hos en expert på patientens eget modersmål, snabbt och utan resor. Vid behov ordnas kompletterande undersökningar och behandlingar på Docrates. Dessutom kan experterna i CEN-nätverket i fortsättningen hänvisa patienter från andra länder till undersökningar eller behandling på Docrates Cancersjukhus i Finland.

Cancervård utvecklas snabbt och specialkompetens inom olika delområden är allt viktigare

Cancervården blir allt mer specialiserad, men patienterna har samma behov som tidigare, t.ex. att snabbt få en tid till undersökningar och behandling, att ha en varaktig vårdrelation och att få individuellt planerad behandling. Empatiskt bemötande och gediget kunnande är också viktigt vid genomförandet av cancerbehandlingar och hanteringen av biverkningar.

Ofta finns det flera behandlingsalternativ som man kan välja mellan.  Ibland kan man hamna i en situation där de vanligaste behandlingarna redan har provats, men cancern sprider sig. Om patienten är i gott skick och fortfarande har motivation för behandling, kan en diskussion med en annan expert på cancervård vara till nytta. När det är fråga om ett sällsynt eller speciellt svårt fall, kan man på Docrates nu ordna en expertkonsultation till via CEN-nätverket. ”Det här är en mycket viktig tilläggstjänst som gör det möjligt för Docrates att i alla situationer erbjuda spetskompetens inom cancervård”, säger ledande överläkaren Tom Wiklund på Docrates Cancersjukhus.

Docrates får erkännande

Att ansluta sig till ett expertnätverk är ett starkt erkännande för Docrates Cancersjukhus arbete. En expert i nätverket är Utah Universitetssjukhus professor Robert Andtbacka, som är av finländsk bakgrund. Han är en världsberömd läkare som forskar i malignt melanom och behandlar patienter som insjuknat i det. Så här kommenterade han efter att ha bekantat sig med Docrates Cancersjukhus och dess verksamhet: ”Docrates Cancersjukhus, dess verksamhet och patientorienterade tillvägagångssätt gladde mig. Detta motsvarar bra det som vi har gjort på vårt eget sjukhus. Jag förväntar mig mycket av vårt samarbete och jag tror att det tillför mycket mervärde för våra patienter.”

| Läs mer om Docrates och Cancer Expert Now samarbete |

| Läs mer om cancervård på Docrates Cancersjukhus |

Mer information:
Ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus Tom Wiklund
tom.wiklund@docrates.com, tfn  +358 50 500 1810

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården.  Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från hela världen. Patienter från över 50 länder har sökt vård hos oss. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling.  www.docrates.com.

Cancer Expert Now was founded in 2015, and launched its service in 2016 as a global, online solution for rapid access the world’s top oncologists. As of Feb. 1, 2016, more than 70 top cancer doctors are in the Cancer Expert Now network. Cancer Expert Now also offers its service to corporations as a corporate benefit.

Cancer Expert Now was co-founded by Jeff Meehan, who has been actively involved in cancer research, education, and healthcare IT for more than 25 years. He has started and sold numerous companies including Educational Concepts in Medicine LLC, Broadleaf Creative Group LLC, and Strategic Edge Communications, Inc.  Most recently he was Chief Commercial Officer of MDOL, Inc. and was instrumental in positioning the company for acquisition by The Ability Network in 2014.

Cancer Expert Now has an advisory board that includes seasoned and leading executives at some of the world’s top pharmaceutical, cancer advocacy, and healthcare information technology organizations. For more information about the Cancer Expert Now service, please call 844-438-4226, email dzavala@cancerexpertnow.com or visit www.cancerexpertnow.com.