Publicerad: 01.01.1970

Docrates Cancersjukhus stärks genom internationellt samarbete

Kategorier: Artiklar

Docrates ansluter sig till ett internationellt expertnätverk inom cancervård, Cancer Expert Now

Expertnätverket inom cancervård Cancer Expert Now (CEN) och Docrates Cancersjukhus har kommit överens om ett samarbete. Tack vare samarbetet har läkarna på Docrates vid behov möjlighet att konsultera internationella experter på cancervård för att nå det bästa behandlingsresultatet.

I CEN-expertnätverket finns det över 70 amerikanska toppexperter inom cancervårdens olika delområden. Experterna i nätverket har genomgått en sträng bedömningsprocess. “I bedömningskriterierna beaktas läkarens prestationer inom sitt kompetensområde, såsom deltagande i utvecklingen av nationella och internationella riktlinjer för vård och behandling, deltagande i forskningen, antalet publikationer i branschen samt ledande befattningar vid betydande medicinska organisationer”, berättar Jeff Meehan, som är verkställande direktör för Cancer Expert Now och en av grundarna. En del av läkarna på Docrates ansluter sig till CEN-expertnätverket inom sina kompetensområden.

Samarbetet erbjuder möjlighet till konsultation hos en expert på patientens eget modersmål, snabbt och utan resor. Vid behov ordnas kompletterande undersökningar och behandlingar på Docrates. Dessutom kan experterna i CEN-nätverket i fortsättningen hänvisa patienter från andra länder till undersökningar eller behandling på Docrates Cancersjukhus i Finland.

Cancervård utvecklas snabbt och specialkompetens inom olika delområden är allt viktigare

Cancervården blir allt mer specialiserad, men patienterna har samma behov som tidigare, t.ex. att snabbt få en tid till undersökningar och behandling, att ha en varaktig vårdrelation och att få individuellt planerad behandling. Empatiskt bemötande och gediget kunnande är också viktigt vid genomförandet av cancerbehandlingar och hanteringen av biverkningar.

Ofta finns det flera behandlingsalternativ som man kan välja mellan.  Ibland kan man hamna i en situation där de vanligaste behandlingarna redan har provats, men cancern sprider sig. Om patienten är i gott skick och fortfarande har motivation för behandling, kan en diskussion med en annan expert på cancervård vara till nytta. När det är fråga om ett sällsynt eller speciellt svårt fall, kan man på Docrates nu ordna en expertkonsultation till via CEN-nätverket. ”Det här är en mycket viktig tilläggstjänst som gör det möjligt för Docrates att i alla situationer erbjuda spetskompetens inom cancervård”, säger ledande överläkaren Tom Wiklund på Docrates Cancersjukhus.

Docrates får erkännande

Att ansluta sig till ett expertnätverk är ett starkt erkännande för Docrates Cancersjukhus arbete. En expert i nätverket är Utah universitetssjukhus professor Robert Andtbacka, som är av finländsk bakgrund. Han är en världsberömd läkare som forskar i melanom och behandlar melanompatienter. Så här kommenterade han efter att ha bekantat sig med Docrates Cancersjukhus och dess verksamhet: ”Docrates Cancersjukhus, dess verksamhet och patientorienterade tillvägagångssätt gladde mig. Detta motsvarar bra det som vi har gjort på vårt eget sjukhus. Jag förväntar mig mycket av vårt samarbete och jag tror att det tillför mycket mervärde för våra patienter.”

 

Mer information:

Ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus Tom Wiklund tom.wiklund@docrates.com, tfn  +358 50 500 1810

 

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården.  Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från hela världen. Patienter från över 50 länder har sökt vård hos oss. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling.  www.docrates.com.

Cancer Expert Now was founded in 2015, and launched its service in 2016 as a global, online solution for rapid access the world’s top oncologists. As of Feb. 1, 2016, more than 70 top cancer doctors are in the Cancer Expert Now network. Cancer Expert Now also offers its service to corporations as a corporate benefit.

Cancer Expert Now was co-founded by Jeff Meehan, who has been actively involved in cancer research, education, and healthcare IT for more than 25 years. He has started and sold numerous companies including Educational Concepts in Medicine LLC, Broadleaf Creative Group LLC, and Strategic Edge Communications, Inc.  Most recently he was Chief Commercial Officer of MDOL, Inc. and was instrumental in positioning the company for acquisition by The Ability Network in 2014.

Cancer Expert Now has an advisory board that includes seasoned and leading executives at some of the world’s top pharmaceutical, cancer advocacy, and healthcare information technology organizations. For more information about the Cancer Expert Now service, please call 844-438-4226, email dzavala@cancerexpertnow.com or visit www.cancerexpertnow.com.

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Vi behandlar cancerpatienter även via distansmottagning

Under coronaepidemin rekommenderar vi i första hand distansmottagning för alla våra patienter.

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)