Docrates Cancersjukhus startar samarbete med försäkringsbolaget Alivia

Försäkringsbolaget Alivia lanserar en ny cancervårdförsäkring som ger rätt till en fristående och oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandlingsplan. Detta gör Alivia tillsammans med framstående nationella och internationella specialister inom cancerbehandling. Försäkringen är den första i sitt slag i Sverige och ger vård och stöd vid en cancerdiagnos. Docrates Cancersjukhus i Helsingfors är Alivias partnersjukhus.

Enligt en undersökning av Yougov* känner 77 procent oro för att drabbas av cancer. Och endast 1 av 4 anser att alla har samma möjligheter till bra cancervård i Sverige.

– I händelse av att diagnostik och vård i den offentliga vården inte räcker till, till exempel vid vårdköer, ger Alivias försäkring rätt till vård inom garanterad tid, antingen i Sverige eller utomlands på ett privat, kvalitetssäkrat sjukhus. I försäkringen ingår också en personlig vårdsamordnare, som stöttar den drabbade och dess närstående under sjukdomsprocessen, säger Kent Andersson, grundare och vd för Alivia.

– Alla ska ha rätt till likvärdig vård, oavsett var i Sverige man bor eller vilken bakgrund man har. Så ser det inte ut i Sverige idag, och därför lanserar vi försäkringen, säger Andersson.

Alivia är grundat av tre specialister och experter med lång erfarenhet inom såväl sjukvård som försäkring.

Läs hela pressmeddelandet från Alivia här: https://www.mynewsdesk.com/se/alivia/pressreleases/ny-foersaekring-i-sverige-alivia-lanserar-cancervaardsfoersaekring-2877024

*Undersökningen bland 1009 svarande genomfördes av Yougov i februari 2019.