Docrates Cancersjukhus tar i bruk ett nytt test för prostatacancer – STHLM3

Som första sjukhus i Finland tar Docrates Cancersjukhus i bruk ett avancerat test som utvecklats för att diagnostisera prostatacancer

Docrates Cancersjukhus har ingått ett samarbete med Karolinska sjukhuset för att ta i bruk det i Sverige utvecklade testet Stockholm 3 (STHLM3). Tack vare samarbetet kan patienterna göra testet vid Docrates Cancersjukhus, antingen genast eller efter ett PSA-test.

STHLM3-testet görs med ett blodprov, med vars hjälp man bättre kan bedöma risken för prostatacancer än om man enbart använder ett PSA-test och vid ännu lägre PSA-värden (> 1 ng/ml). Samtidigt kan man också minska antalet prostatabiopsier, dvs. vävnadsprover.  Om testresultatet är negativt behöver man inte nödvändigtvis ta något vävnadsprov, även om PSA är förhöjt (>3 ng/ml).

Testet kombinerar information om fem proteinmarkörer, över hundra genetiska markörer och kliniska data. STHLM3-testet har utvärderats i en studie som omfattade nästan 60 000 svenska män, och resultatet har publicerats i tidningen The Lancet Oncology.

”Med STHLM3-testet kan man upptäcka prostatacancer som inte kan konstateras med enbart PSA-testet, om PSA är 1–3 ng/ml. Testet minskar antalet biopsier, vilket innebär att många män kan undgå de olägenheter som ett vävnadsprov från prostatan kan medföra. STHLM3-testet förbättrar också möjligheterna att upptäcka aggressiv cancer. Ett sådant test är ett välkommet bidrag till prostatacancerdiagnostiken”, konstaterar Docrates överläkare inom urologi Martti Ala-Opas.

STHLM3-testet ger en tydlig rekommendation

STHLM3-testet kan göras som en primär utredning för att bedöma risken för prostatacancer eller om PSA > 1. Testresultatet visar hur stor risken för prostatacancer är genom att ange prostatacancerrisken enligt skalan sänkt, normal eller höjd, och det ger en tydlig rekommendation om fortsatta undersökningar och/eller behovet av uppföljning.

 

Mer information:

Ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus Tom Wiklund, tom.wiklund@docrates.com, 050 500 1810

Läs mer om diagnostik och vård av prostatacancer

 

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården.  Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från hela världen. Patienter från över 50 länder har sökt vård hos oss. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling.  www.docrates.com.