Kaiku

Docrates först i Europa att erbjuda digital uppföljningstjänst som en del av den dagliga cancervården

Kaiku Health – ett modernt och patientorienterat uppföljningssystem

Som en del i Docrates patientorienterade vårdfilosofi har vi utvecklat en säker elektronisk kommunikationskanal mellan patienten och vårdpersonalen –  Kaiku Health. Via tjänsten Kaiku kan patienten på ett säkert sätt skicka meddelanden till vårdpersonalen och berätta om eventuella biverkningar och smärtor, varvid vårdpersonalen alltid har aktuella uppgifter om patientens tillstånd och kan erbjuda den bästa hjälpen. I tjänsten finns också information om patientens behandlingar och patientens vårdkalender. Kaiku kan användas på dator, surfplatta eller smarttelefon.

Docrates var det första cancersjukhuset i Europa som erbjöd sina patienter en digital uppföljningstjänst som en del av den dagliga vården. Internationella toppsjukhus, bland annat i Schweiz, har börjat använda Kaiku-tjänsten som utvecklats av Docrates.

Uppföljningstjänsten är en modern metod med vars hjälp man kan öka kontakten mellan patienten och vårdpersonalen: ”Tjänsten ger patienten tillgång till ett nytt och enkelt verktyg för att hålla kontakt med sitt vårdteam. Jämfört med till exempel ett telefonsamtal kan patienten nu samtidigt hålla kontakt med både den egna vårdaren och läkaren på ett sätt som dokumenteras. Verktyget möjliggör aktuell återkoppling även då vårdpersonalen är upptagen. Vi har också upplevt att tröskeln för att ge återkoppling om till exempel biverkningar av behandlingar är lägre tack vare kommunikationsverktyget”, berättar Docrates överläkare Timo Joensuu.

Se video om Docrates Cancersjukhus: