Docrates först i Europa att erbjuda digital uppföljningstjänst som en del av den dagliga cancervården

Kategorier: Nyheter
Som en del i Docrates patientorienterade vårdfilosofi har vi utvecklat en säker elektronisk kommunikationskanal mellan patienten och vårdpersonalen –  Kaiku Health. Via tjänsten Kaiku kan patienten på ett säkert sätt skicka meddelanden till vårdpersonalen och berätta om eventuella biverkningar och smärtor, varvid vårdpersonalen alltid har aktuella uppgifter om patientens tillstånd och kan erbjuda den bästa hjälpen. I tjänsten finns också information om patientens behandlingar och patientens vårdkalender. Kaiku kan användas på dator, surfplatta eller smarttelefon.

Kaiku Health – ett modernt och patientorienterat uppföljningssystem

Docrates var det första cancersjukhuset i Europa som erbjöd sina patienter en digital uppföljningstjänst som en del av den dagliga vården. Internationella toppsjukhus, bland annat i Schweiz, har börjat använda Kaiku-tjänsten som utvecklats av Docrates.

Uppföljningstjänsten är en modern metod med vars hjälp man kan öka kontakten mellan patienten och vårdpersonalen.

– Tjänsten ger patienten tillgång till ett nytt och enkelt verktyg för att hålla kontakt med sitt vårdteam. Jämfört med till exempel ett telefonsamtal kan patienten nu samtidigt hålla kontakt med både den egna vårdaren och läkaren på ett sätt som dokumenteras. Verktyget möjliggör aktuell återkoppling även då vårdpersonalen är upptagen. Vi har också upplevt att tröskeln för att ge återkoppling om till exempel biverkningar av behandlingar är lägre tack vare kommunikationsverktyget, berättar Docrates överläkare Timo Joensuu.

Se video om Docrates Cancersjukhus:

 

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)