Publicerad: 02.01.2018

Docrates först i Europa att erbjuda digital uppföljningstjänst som en del av den dagliga cancervården

Kategorier: Nyheter
Som en del i Docrates patientorienterade vårdfilosofi har vi utvecklat en säker elektronisk kommunikationskanal mellan patienten och vårdpersonalen –  Kaiku Health. Via tjänsten Kaiku kan patienten på ett säkert sätt skicka meddelanden till vårdpersonalen och berätta om eventuella biverkningar och smärtor, varvid vårdpersonalen alltid har aktuella uppgifter om patientens tillstånd och kan erbjuda den bästa hjälpen. I tjänsten finns också information om patientens behandlingar och patientens vårdkalender. Kaiku kan användas på dator, surfplatta eller smarttelefon.

Kaiku Health – ett modernt och patientorienterat uppföljningssystem

Docrates var det första cancersjukhuset i Europa som erbjöd sina patienter en digital uppföljningstjänst som en del av den dagliga vården. Internationella toppsjukhus, bland annat i Schweiz, har börjat använda Kaiku-tjänsten som utvecklats av Docrates.

Uppföljningstjänsten är en modern metod med vars hjälp man kan öka kontakten mellan patienten och vårdpersonalen.

– Tjänsten ger patienten tillgång till ett nytt och enkelt verktyg för att hålla kontakt med sitt vårdteam. Jämfört med till exempel ett telefonsamtal kan patienten nu samtidigt hålla kontakt med både den egna vårdaren och läkaren på ett sätt som dokumenteras. Verktyget möjliggör aktuell återkoppling även då vårdpersonalen är upptagen. Vi har också upplevt att tröskeln för att ge återkoppling om till exempel biverkningar av behandlingar är lägre tack vare kommunikationsverktyget, berättar Docrates överläkare Timo Joensuu.

Se video om Docrates Cancersjukhus:

 

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Varför har våra patienter valt Docrates Cancersjukhus?

Här är några av de vanligaste orsakerna varför våra patienter har valt oss.

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)