Docrates i Almedalen: Standardiserade vårdförlopp en vinst för cancervården?

Kategorier: Nyheter
Det konstaterades under en paneldebatt i Almedalen på onsdagen, där Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör i Kalmar, Thomas Davidsson docent på Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet, Sven-Olof Edvinsson, överläkare på neurocentrum och ledamot i SMER, Statens Medicinsk-etiska råd, Johan Lindholm, överläkare och tf chef på Regionalt kunskapscentrum patologi och cytologi i Stockholm samt Marie Steen, från Patient- och närståenderådet Sydöst deltog.

Medvetna prioriteringar i cancervården

– Det är viktigt att det handlar om medvetna prioriteringar, och inte undanträngningar av vissa patientgrupper, underströk Thomas Davidsson, och hänvisade till den etiska plattform som finns för prioriteringar av såväl cancerpatienter som för andra patienter.

Kriterier för att prioritera cancerpatienter

Plattformen innehåller tre olika principer som ska hjälpa läkarna att prioritera:

  • Människovärdesprincipen, som säger att alla människor har samma värde. Ingen patient är alltså mer värd än någon annan.
  • Behovs- och solidaritetsprincipen, som slår fast att den som har störst behov av vård också ska få sin vård först.
  • Kostnadseffektivitetsprincipen, som reglerar att den behandling som är mest kostnadseffektiv också är den som ska väljas i första hand.

Varje cancerdiagnos räknas

– Det finns en enkel definition för undanträngning: Då en patient med lägre prioritet enligt ovan ges vård istället för en patient med högre prioritet, sammanfattade Thomas Davidsson.

Samtidigt är det inte helt enkelt att prioritera i cancervården, förklarade Johan Lindholm:

– Alla patienter som står inför att få en cancerdiagnos är lika oroliga, oavsett var den misstänkta tumören sitter. Därför jobbar vi på Regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi i Stockholm enligt principen »varje diagnos räknas«.

Olika bedömningar beroende på cancerklinik

För att risken för undanträngning ska minska i samband med att det standardiserade vårdförloppet tagits i bruk är det viktigt att alla som jobbar med patienter är medvetna om vilka principer som gäller.

Där är vi inte än.

– Nej, definitionen för vad undanträngning innebär bedöms olika i olika delar av landet, konstaterade Thomas Davidsson.

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)