Effektiv och preciserad strålningsmetod mot prostatacancer

Kategorier: Artiklar
Resultaten för långtidsuppföljningen av behandling med HDR-brachyterapi inuti vävnad vid behandling av prostatacancer är mycket lovande. På Docrates Cancersjukhus har behandlingarna redan getts i sju års tid och resultaten bekräftar behandlingens effektivitet och säkerhet. Den stora kunskapen i kombination med korta väntetider och snabb tillgång till behandling lockar till sig patienter från flera närliggande länder – bland annat Sverige.

HDR-brachyterapi passar för alla typer av prostatacancer

HDR-brachyterapi är relativt nytt behandlingsmetod och är den mest effektiva vårdmetoden mot aggressiv prostatacancer. Behandlingen lämpar sig för alla typer av prostatacancer och är effektiv även vid återkommande prostatacancer.

Enligt långtidsuppföljningen är HDR-brachyterapi som enda behandlingsform en säker, effektiv och trygg metod för patienter som har lokal prostatacancer med låg risk. Vid användning av HDR-brachyterapi som tilläggsbehandling i kombination med vanlig extern strålbehandling av prostatacancer med hög risk som har spritt sig lokalt, kan man samtidigt öka stråldosen och minimera risken för biverkningar. En hög stråldos är den viktigaste faktorn för bra effekt av behandlingen vid prostatacancer.

En helt ny tillämpning är användandet av HDR-brakyterapin som s.k. salvage eller »räddnings«-behandling efter tidigare utförd extern strålbehandling om sjukdomen har kommit tillbaka. Salvage-strålbehandlingen representerar ett nytt tankesätt: tidigare ansåg man att samma område inte kan strålas på nytt och publikationerna om dessa salvage-behandlingar var få. Publikationerna om salvage-HDR-brachyterapi har dock märkbart ökat i antal.

HDR-brachyterapi skyddar frisk vävnad –bevarar förmågan att behålla urinen och erektionsförmågan större än vid andra metoder

Rädslor i samband med behandling av prostatacancer är ofta förknippade med livskvalitet, som t ex bevarande av erektionsförmågan samt att ha kontroll på urineringen. HDR-brachyterapi är strålbehandling där en hög stråldos kan styras mot endast prostatan, med millimeternoggrannhet till rätt område. Dvs att metoden skyddar frisk vävnad, och att därmed den sexuella förmågan och blåsfunktionen, särskilt förmågan att hålla urinen, bevaras bättre än vid andra metoder, t ex operation.

Under strålbehandlingen minskas de manliga könshormonernas effekter med hormonbehandling, eftersom det är känt att detta förbättrar strålbehandlingseffekten, särskilt vid de mest aggressiva formerna av prostatacancer. Hormonbehandlingen är dock kortvarig och den avslutas ett halvt till två år efter avslutad strålbehandling. Erektionsproblemen lindras därefter, och med läkemedelsbehandling mot erektionsbesvären normaliseras sexlivet igen.

Hög stråldos ger utmärtk vårdresultat

– Metoden består av en precist riktad och mycket hög stråldos som träffar inne i cancervävnaden. Den dos som används är en av de allra högsta som kan ges med modern teknik, förklarar Martti Ala-Opas, chefsläkare i urologi på Docrates och en banbrytande aktör inom branschen.

– HDR-brakyterapi har befäst sin ställning som en behandlingsform för prostatacancer. Långtidsuppföljningens resultat är övertygande, berättar Ala-Opas.

Varje behandling med HDR-brakyterapi görs under narkos, och strålningen i sig tar mellan 10 och 20 minuter. Vid ultraljudsstyrning förs ett antal små nålar in i prostatan och riktas med millimeternoggrannhet. Eftersom strålbehandlingen sker lokalt går det att rikta och justera nålarna mycket kontrollerat och i realtid. När behandlingen är klar väcks man ur narkosen, stannar kvar på Docrates vårdavdelning över natten och kan sedan åka hem dagen efter. Varje HDR-behandling är ett samarbete mellan Docrates urologer, cancerläkare och fysiker som är specialiserade på dosberäkning. I teamet ingår också en narkosläkare, en narkosskötare samt två röntgensköterskor. Vården upprepas 1–2 gånger varannan vecka.

Globala framgångar med HDR-brakyterapi runt om i världen:

  • Av 718 behandlade patienter på HDR-centret Offenbach i Tyskland var 95 % av patienterna friska fem år efter avslutad behandling.
  • Av 264 patienter i en holländsk studie var 97 % friska sju år efter behandlingen.
  • Av 229 patienter med aggressiv prostatacancer med hög risk på cancercentret Memorial Sloan Kettering i New York, USA, var 81 % friska sju år efter behandlingen.

 

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)