HDR-brakyhoito Docrates Syöpäsairaalassa

Effektiv och preciserad strålningsmetod för prostatacancer

På Docrates Cancersjukhus i Helsingfors har man sedan 2009 utfört nästan 600 HDR-brakyterapier (High Dose Rate) med lovande resultat. Metoden är relativt ny och är den mest effektiva mot aggressiv prostatacancer.

Martti Ala-Opas, chefsläkare på urologen, är banbrytande inom branschen i Finland.  Docrates är ett av endast två sjukhus i Finland som erbjuder HDR-brakyterapi, och är det sjukhus som har utfört flest behandlingar. De är en ledande aktör och pionjär inom HDR-behandling i Finland. Den stora kunskapen i kombination med korta väntetider och snabb tillgång till behandling lockar till sig patienter från flera närliggande länder – bland annat Sverige.

Vad är HDR-brakyterapi?

Metoden består av en precist riktad och mycket hög stråldos som träffar inne i cancervävnaden.

– Den dos som används är en av de allra högsta som kan ges med modern teknik, förklarar Martti Ala-Opas.

HDR-brakyterapin på Docrates har visat sig vara en mångsidig strålningsteknik eftersom den kan användas som enda behandling för patienter med låg risk och som en effektiv behandling i kombination med sedvanlig extern strålbehandling för patienter med hög risk.

Återfallspatienter som tidigare fått strålbehandling gynnas också av HDR-brakyterapi. Metoden är så effektiv att man oftast bara behöver behandlas med HDR-brakyterapi vid två eller tre tillfällen.

Att behandlas med HDR-brakyterapi innebär att den sexuella förmågan kan bevaras mer framgångsrikt än vid andra metoder, samt att förmågan att behålla urinen även kan behållas bättre.

Hur går behandlingen till?

Varje behandling med HDR-brakyterapi görs i narkos, och strålningen i sig tar mellan 10-20 minuter. Vid ultraljudsstyrning förs ett antal små nålar in i prostatan och riktas med millimeternoggrannhet. Eftersom strålbehandlingen sker lokalt går det att rikta och justera nålarna mycket kontrollerat och i realtid. När behandlingen är klar väcks man ur narkosen, stannar kvar på Docrates vårdavdelning över natten och kan sedan åka hem dagen efter.

Varje HDR-behandling är ett samarbete mellan Docrates urologer, cancerläkare och fysiker som är specialiserade på dosberäkning. I teamet ingår också en narkosläkare, en narkosskötare samt två röntgensköterskor.

Globala framgångar med HDR-brakyterapi runt om i världen:

  • Av 718 behandlade patienter på HDR-centret Offenbach i Tyskland var 95 % av patienterna friska fem år efter avslutad behandling.
  • Av 264 patienter i en holländsk studie var 97 % friska sju år efter behandlingen.
  • Av 229 patienter med aggressiv prostatacancer med hög risk på cancercentret Memorial Sloan Kettering i New York, USA, var 81 % friska sju år efter behandlingen.
På Docrates har du snabb tillgång till vård:
– Diagnos inom bara några dagar
– Behandlingen påbörjas inom en vecka
Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Henna Lundenius (nordic@docrates.com, tel. +358 50 500 1800, mån-fre kl. 8-16) hjälper dig gärna att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information.

Läs mer: HDR-brakyterapi Behandling av prostatacancer Våra patienter berättar om sina egna erfarenheter vid behandling av cancer hos Docrates.