En cancersjukdom skiljer sig från de andra genom att den är smärtsam

Kategorier: Artiklar
När cancern bildar metastaser ökar vanligtvis också den smärta den orsakar. Onkolog Olga Maslennikova vid Docrates Cancersjukhus avslöjar de bästa sätten att lindra smärtan, något som behövs särskilt vid cancer i bukspottskörteln.

Den smärta som patienten upplever beror i hög grad på typens av cancer, dess spridning och på var metastasen finns. Vanligtvis orsakar lokal cancer inte i början några symtom eller smärtor, såvida tumören är tillräckligt liten. När tumören sprid förvärras smärtorna.

”Ett exempel på cancer som orsakar svår smärta är cancer i bukspottskörteln, som kan ge verkligt besvärliga symtom. Det är också allmänt känt att smärta kan vara ett av de första symtomen på cancer i bukspottskörteln och ofta hittas på grund av smärtan. I övrigt orsakar egentligen varje form av cancer smärta när den sprids. Man kan säga att när cancern får möjlighet att spridas är smärtan nästan alltid märkbar”, säger onkolog Olga Maslennikova vid Docrates Cancersjukhus.

Många orsaker till smärta

Det finns många orsaker till smärta. Ibland kan smärtan orsakas av en lokal infektion eller helt enkelt av att cancermassan orsakar ett tryck någonstans i kroppen.

”Till exempel nervsmärtor är ett vanligt symtom när tumören orsakar tryck på en nerv eller när den finns i nervvävnaden. Smärta kan även uppstå när cancerns sprids till skelettet och leder till att skelettets vävnad inte längre är normal. Även levercancer kan orsaka smärta när tumören gör att leverkapseln växer och tänjs ut. I allmänhet finns det ingen specifik orsak till smärta, utan den har liksom många olika mekanismer”, berättar Maslennikova.

”Även psykiska frågor hör väsentligt samman med den smärta människor upplever. Särskilt bland cancerpatienter är ångest och depression utan tvivel ett allmänt symtom som kan öka upplevelsen av smärta. Smärta är ett mycket subjektivt begrepp och kan inte till exempel konstateras vid en undersökning”, fortsätter hon.

Bevisad nytta av musikbehandling

Enligt Maslennikova finns det många sätt med vilka en cancerpatient kan lindra smärtan med enkla knep. Tobaksrökning och alkoholkonsumtion kan förvärra neuropatisk smärta, därför rekommenderar man en minskning av dessa. Innan man börjar testa olika metoder som rör motion och diet bör man alltid konsultera den behandlande läkare, eftersom man även vad gäller hemmaknep ska komma ihåg människornas individualitet.

”Till exempel vid infektionssmärta kan bastubad eller värmebehandling överhuvudtaget snarare vara skadligt, även om smärtan kanske lindras för en kort stund. Då passar köldbehandling bättre. I allmänhet är motion ett verkligt bra alternativ, särskilt vad gäller kronisk smärta, men man ska gärna be en läkare eller fysioterapeut om råd vad gäller olika motionsformer. Diet är å andra sidan något mycket individuellt och det finns ingen allmängällande regel – annat än att de bör vara hälsosam. I detta sammanhang använder Docrates till exempel en näringsterapeut, som ger individuella råd i förhållande till olika cancersjukdomar och aktuella fynd hos patienten”, berättar Maslennikova.

”Dessutom kan mindfulness och andra avslappningsövningar hjälpa mot smärta genom att lindra ångesten. Även musikbehandling har använts som en del av smärtlindring och med den har man kunnat lindra cancersmärta. I praktiken kan alla behandlingsmetoder som gör dig psykiskt avslappnad även lindra den fysiska smärtan”, fortsätter hon.

Var försiktig med massage

Maslennikova berättar att smärtlindring idag utgör en stor och central del av cancerbehandlingar. Patientens smärtupplevelser och orsaken till dessa utreds på ett omfattande sätt under hela processen.

”Cancerbehandlingen kan redan i sig lindra smärtsymtomen något, men de egentliga smärtbehandlingarna har utvecklats med tiden. Här hos Docrates har patienterna verkligt goda erfarenheter av fysioterapi, där de får individuella råd för smärtlindring, till exempel enligt typ av cancer eller i vilken fas cancersjukdomen är. Massage hjälper en aning mot smärtorna, men man bör vara försiktig med detta beroende på cancerns art – därför bör man alltid konsultera en läkare innan behandlingarna inleds”, påminner Maslennikova.

Läs mera

Cancerläkare berättar om vilka levnadsvanor som ökar risken för genförändringar

Största delen av alla cancerformer kan härledas till våra levnadsvanor, inte till våra gener, säger professor Timo Joensuu, grundare av...

Läs mer

Bekanta dig med personalen på vårt sjukhus: Ledande överläkare Juha Kononen

Juha Kononen började som ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus i januari 2021. Kononen har tidigare arbetat som överläkare för individuell...

Läs mer

All gynekologisk cancer upptäcks inte med hjälp av cellprov

Alla typer av gynekologisk cancer upptäcks inte vid cellprovtagning. Det är viktigt att gå på regelbundna kontroller hos en gynekolog,...

Läs mer

Behandling av prostatacancer: Fördelar och nackdelar med strålbehandling och kirurgi

Vilka är fördelarna och nackdelarna med strålbehandling och kirurgi? På dessa frågor svarar specialisterna Timo Joensuu, överläkare i strålbehandling på...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)