Enkla knepen som kan avslöja bröstcancer i tid

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor, och varje år ställs ungefär 8000 bröstcancerdiagnoser. Det är fortfarande inte helt säkert varför sjukdomen uppstår, men troligen beror det på flera faktorer så som gener, livsstil och hormonell påverkan.   

Precis som med alla cancertyper är det oerhört viktigt att upptäcka bröstcancer i tid. Förutom att gå varje gång man blir kallad till mammografi så bör man själv undersöka sina bröst regelbundet.
– Det vanligaste är att känna en knöl i bröstet, men man bör också vara uppmärksam på andra signaler och symptom, förklarar Tom Wiklund, överläkare på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors, det enda privata cancersjukhuset i Norden.

Så här kan du själv leta efter knölar och avvikelser som kan vara i behov av en grundligare undersökning:

När: De första dagarna efter avslutad menstruation är särskilt bra, eftersom brösten då är extra mjuka och lätta att undersöka.

Hur: Stå framför en spegel och lyft armarna över huvudet. Leta efter avvikelser på bröstens form, missfärgningar på huden och ifall bröstvårtorna ser ut som vanligt. Det kan också vara bra att undersöka brösten samtidigt som man tvålar in sig i duschen.

Hur ofta: En gång i månaden, rekommenderar experterna på Docrates Cancersjukhus.

Symptom: Förutom knölar i bröst och armhåla eller knutor i bröstvävnaden är det viktigt att hålla utkik efter blod eller vätska från bröstvårtan, svullnad och rödhet, indragen bröstvårta eller brösthud.

Dock är det viktigt att notera att inget av ovan nämnda symptom behöver innebära en bröstcancerdiagnos. Tom Wiklund förklarar att det även kan vara indikationer på godartade förändringar men att alla avvikelser från bröstets normala utseende naturligtvis måste undersökas grundligt.

Docrates erbjuder alla kvinnor en grundlig magnetundersökning efter att den initiala mammografin- eller ultraljudsundersökningen har avslöjat cancertumörer. Om bröstcancern blir bekräftad av magnetundersökning och biopsi påbörjas en diskussion mellan specialisterna på Docrates och patienten för att besluta om det bästa behandlingsalternativet. Behandlingen inleds inom en vecka efter det första besöket. Beroende på bröstcancerns omfattning och patientens egna önskemål erbjuds även bröstbevarande kirurgi. Då väljer man att antingen operera bort den cancerdrabbade delen av bröstet, eller att rekonstruera ett helt nytt bröst.

Läs mer om behandling av bröstcancer på Docrates Cancersjukhus här

Docrates Cancersjukhus önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos. Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Magnus Sjöroos (nordic@docrates.com, tel. +358 50 500 1800, mån-fre kl. 8-16) hjälper dig gärna att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information.

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården.  Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från alla håll i världen. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling. Patienter från över 60 länder har sökt vård hos oss. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper och vår internationella verksamhet växer starkt. www.docrates.com.

Källor: