Arno Nordin

Specialist i gastroenterologisk kirurgi
MD

Specialisering

Kirurgisk behandling av primära tumörer i levern - HCC och kolangiokarcinom, Klatskintumör, kirurgisk behandling av metastaser i levern - resektion, thermoablation etc. godartade leverlesioner, levertransplantationer.

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Utbildning

MD 1998
ML 1991

Arbetserfarenhet

  • HUCS Gastrocentrum, 2002-
  • Queen Elisabeth Hospital, Birmingham, UK, Research fellow 2001-2002
  • HUCS Kirurgiska sjukhuset, Assistentläkare i allmän- och gastroenterologisk kirurgi 1995-2001

Tjänster

Konsultationer om levercancer. Ingen patientmottagning.

Vetenskaplig verksamhet

Deltagare i en levertransplantationsstudie och en nordisk epidemiologisk multicenterforskning om cancer hos patienter med transplant.
Deltagit i kliniska prövningar inom behandling av kolorektala metastaser och gallvägscancer.

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Kirurgföreningen i Finland
Gastroenterologföreningen i Finland