Jonas Saraneva

Radiologi

Specialist i radiologi

Specialisering

Bröst- och allmän radiologi. Undersökningar och åtgärder relaterade till metastaserad cancer. Kvalificerad för mammografiscreening.

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Arbetserfarenhet

  • Mehiläinen, Specialist i radiologi
  • Helsingfors universitetscentralsjukhus, Bilddiagnostik, Kvinnokliniken röntgen, Specialist i radiologi
  • Helsingfors universitetscentralsjukhus, Mejlans sjukhus, Specialist i radiologi

Tjänster

Datortomografi- (DT), magnetröntgen- (MRI) och ultraljudsundersökningar.