Jonas Saraneva

Radiologi

Specialist i radiologi

Specialisering

Bröst- och allmän radiologi. Undersökningar och åtgärder relaterade till metastaserad cancer. Kvalificerad för mammografiscreening.

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Tjänster

Datortomografi- (DT), magnetröntgen- (MRI) och ultraljudsundersökningar.