Juha Hänninen

Palliativ medicin

Specialist i palliativ medicin
ML

Specialisering

Behandling av fysisk, psykisk och social lidande orsakad av cancer

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter