Juha Hänninen

Palliativ medicin

Specialist i palliativ medicin
ML

Specialisering

Behandling av fysiskt, psykiskt och socialt lidande orsakad av cancer

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Utbildning

Specialist i palliativ medicin 2007
ML 1990
Kandidatexamen i samhällsvetenskap 1978

Arbetserfarenhet

  • Terhokoti, Överläkare 1993-2017
  • HUS Palliativt centrum, Avdelningsöverläkare 2017
  • HUS Palliativt centrum, Konsulterande läkare 2005
  • TAYS Palliativt centrum, ML 2001

Tjänster

Behandling av symtom, psykologisk stöd till patienten och anhöriga

Vetenskaplig verksamhet

En av två chefredaktörer för läroböckerna Palliatiivinen hoito (Duodecim 2016) (behandlar palliativ vård) och Näin hoidan (Duodecim 2017-18) (behandlar klinisk praxis).
Ordförande, Behandling av symtom hos en döende patient – Arbetsgruppen God medicinsk praxis 2008 och 2012.
Flera ledare och artiklar i de finska medicinska tidskrifterna Lääkärilehti och Duodecim. Flera böcker om palliativ och terminalvård.

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten (Cancersjukdomar/Terminalvård), Lektor 2008-
Finska föreningen för Palliativ medicin, Vice vd 2011-2016
HUCS , Medlem i arbetsgruppen “Terminalvårdens väg” 2010-2012
ETENE (Social- och hälsovårdministeriet), Medlem i arbetsgruppen “Cancervård 2010-20” 2009
Finska föreningen för Palliativ medicin, Styrelsemedlem 2006-2009
Nordisk utbildningsprogram i Palliativ medicin, Planering och implementering 2002-2008
Finska föreningen för Palliativ medicin, Ordförande 2003-2006
ETENE (Social- och hälsovårdministeriet), Medlem i arbetsgruppen ”Terminalvårdens riktlinjer” 2002-2003
Finska föreningen för Palliativ vård, Styrelsemedlem 1995-2001
Nordiska föreningen för Palliativ vård, Styrelsemedlem 1997-2000
Finska föreningen för Smärtforskning, Styrelsemedlem 1996-2000

Biografi

Juha Hänninen har arbetat med cancerpatienters palliativa vård sedan år 1993. Han har varit skribent i de flesta finska medicinska läroböcker som är publicerade av Duodecim, han har arbetat som konsulterande läkare och instruktör för cancerpatienter med speciellt allvarliga symptomproblem. Han har föreläst i alla medicinska fakultet, på Läkardagarna (medicinsk konferens) i Finland och event organiserade av individuella sjukhusdistrikt eller sjukhus.

Under hans karriär har Hänninen varit involverad direkt eller indirekt i ca. 10 000 patienters palliativa vård, instruerat både medicinska studenter och specialister i palliativ vård, och utvecklat terminalvården i Finland både nationellt och regionalt. Han är specialiserad på behandling av värk och andra cancerrelaterade symptom, bl.a. hur man lindrar och bemöter patienternas och deras familjers oro och rädsla.

Hänninen har medverkat i Social- och hälsoministeriets arbetsgrupp som har bearbetat Cancer 2010-20 planen (Syöpä 2010-20).