Päivi Hietanen

Psykoterapi

Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling
Psykoterapeut
MKD, docent

Specialisering

Behandling och uppföljning av bröstcancer. Behandling av cancerrelaterad stress och psykologisk belastning, psykologisk stöd till patienten och anhöriga, hjälp med anpassning till den nya livssituationen.

Tjänster

Diskussioner med patienten om bröstcancer och dess olika behandlingsformer. Hormonbehandlingar mot bröstcancer. Uppföljning av bröstcancer. Psykologisk stöd till patienten och anhöriga och hjälp med anpassning till den nya livssituationen. Kristerapi.

Språkkunskap

Finska, svenska, engelska

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Biografi

Päivi Hietanen har lång erfarenhet av behandlingar av bröstcancerpatienter. Hon har också anskaffat behörighet som psykoterpeut för att kunna stöda patienter och deras närstående i mentala kriser som sjukdomen orsakar. Därav grundade hon med sina kollegor den första psykosociala stödenheten i Finland på HUCS Kliniken för cancersjukdomar. Hon arbetade sedan som medicinsk chefredaktör för den medicinska tidskriften Suomen Lääkärilehti i Finland där ett vidare perspektiv öppnades av den finska vårdsektorn och läkemedelsvetenskapen. Samtidigt fortsatte hon behandlingar av cancerpatienter på privatsjukhus och följde den internationella utvecklingen inom bröstcancervården. Patientens och de närståendes vård är väldigt betydelsefullt för Päivi. Hon deltar i branschens internationella möten där riktlinjer för behandlingar behandlas. Detta för att kunna ge patienterna den allra bästa vården.

Utbildning

Docent, Helsingfors universitet 2000
Psykoterapeut 1999
MKD, Helsingfors universitet 1987

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, Specialist 2015-
  • Finlands läkartidning, Medicinsk chefredaktör 2003-2017
  • Privatmottagning 2003-
  • HUCS Kliniken för cancersjukdomar, Läkare/Specialist 1979-2003

Vetenskaplig verksamhet

Internationella och inhemska vetenskapliga publikationer om bröstcancer och dess behandling och uppföljning. Publikationer även om cancerrelaterad psykologisk belastning, anpassning till sjukdomen, interaktion mellan läkaren och patienten och interaktionsträning för läkare.

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Finlands bröstcancergrupp Rf, journalist för nyhetstidningen 2007-
Finlands bröstcancergrupp Rf, chefredaktör för nyhetstidningen 2000-2007
Finlands bröstcancergrupp Rf, styrelsemedlem 1991-2004