Päivi Hietanen

Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling
Psykoterapeut
MKD, docent

Specialisering

Behandling och uppföljning av bröstcancer. Behandling av cancerrelaterad stress och psykologisk belastning, psykologisk stöd till patienten och anhöriga, hjälp med anpassning till den nya livssituationen.

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Utbildning

Docent, Helsingfors universitet 2000
Psykoterapeut 1999
MKD, Helsingfors universitet 1987

Työhistoria

  • Docrates Cancersjukhus, Specialist 2015-
  • Finlands läkartidning, Medicinsk huvudredaktör 2003-2017
  • Privatmottagning 2003-
  • HUCS Kliniken för cancersjukdomar, Läkare/Specialist 1979-2003

Tjänster

Diskussioner med patienten om bröstcancer och dess olika behandlingsformer. Hormonbehandlingar mot bröstcancer. Uppföljning av bröstcancer. Psykologisk stöd till patienten och anhöriga och hjälp med anpassning till den nya livssituationen. Kristerapi.

Vetenskaplig verksamhet

Internationella och inhemska vetenskapliga publikationer om bröstcancer och dess behandling och uppföljning. Publikationer även om cancerrelaterad psykologisk belastning, anpassning till sjukdomen, interaktion mellan läkaren och patienten och interaktionsträning för läkare.

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Finlands bröstcancergrupp Rf, journalist för nyhetstidningen 2007-
Finlands bröstcancergrupp Rf, huvudredaktör för nyhetstidningen 2000-2007
Finlands bröstcancergrupp Rf, styrelsemedlem 1991-2004