Petteri Hervonen

Specialist i cancersjukdomar
MD

Specialisering

Alla cancersjukdomar, särskilt urologisk cancer som prostatacancer, njurecancer och urinblåsecancer.

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Utbildning

Specialist i cancersjukdomar, Tammerfors universitet 2002
MD, Tammerfors universitet 1996

Työhistoria

  • HUCS Cancercentrum, Avdelningsöverläkare 2017-
  • Docrates Cancersjukhus, Specialist i cancersjukdomar 2014-
  • Tammerfors universitet, Lektor 2004-2017
  • Tammerfors universitetssjukhus, Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling 2002-2017
  • Roche, Specialistläkare 2006-2010

Tjänster

Patientmottagning, konsultationer.