Pirkko Sipilä

Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar
Specialist i gynekologisk strålbehandling
ML

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter