Antti Pihakari

Läkare
Mun- och käkkirurgi

Namn:

Antti Pihakari

Position:

MD
Specialist i oral och maxillofacial kirurgi