Eila Mäkilä

Vårdpersonal

Telefonnummer:

+358 50 500 1843

Position:

Röntgensköterska
(på mammaledighet)