Elina Grönroos

Vårdpersonal
Radiologi Strålbehandling

Telefonnummer:

+358 50 500 1847

Position:

Röntgensköterska
(på mammaledighet)