Juha Hänninen

Läkare
Palliativ medicin

ML
Specialist i palliativ medicin

Språkkunskaper: 

finska, svenska, engelska

Specialkunnande: 

Behandling av fysisk, psykisk och social lidande orsakad av cancer

Visa mindre