Juha Hänninen

Läkare
Palliativ medicin

Specialist i palliativ medicin
ML

Språkkunskaper: 

Finska, svenska, engelska

Specialkunnande: 

Behandling av fysisk, psykisk och social lidande orsakad av cancer

Visa mindre