Professori Kalevi Kairemo

Kalevi Kairemo

Läkare
Bröstcancer Prostatacancer
Isotopmedicin

Överläkare i nukleärmedicin
MD, DI, docent, professor
Specialist i klinisk kemi och nukleär medicin

Språkkunskaper: 

finska, svenska, engelska, norska, tyska,

Specialkunnande: 

Molekyl-isotopdiagnostik, PET, Teradiagnostik, Radiofarmakologi, Strålningsbiologi; Prostatacancer, Sköldkörtelcancer, Neuroendokriniska tumörer.

Tjänster: 

Nukleär medicin, Isotopbehandlingar

Visa mer

Biografi

Kalevi Kairemo är en enastående vetenskapsman, en kreativ forskare, utvecklare och pionjär inom sin bransch. Han drivs av viljan att förstå fenomenen på den grundläggande nivån, genom helheten. Genom det växtintresse som fick sin början i hans ungdom har systematiskt tänkande (Linnés klassificering) blivit en del av hans tankesätt. Kairemo har kontroll över hela processen inom sitt yrkesområde – radiokemin, strålningsfysiken och avbildningsmetoderna, stämplingsteknikerna, tolkningen av röntgenbilderna och planeringen av behandlingarna. Hans vetenskapliga utgångspunkt ligger inom klinisk onkologi. Hans särskilda intresse är hur isotopmetoderna ska kunna utnyttjas för en målstyrd behandling av mer sällsynta cancerformer, såsom sköldkörtelcancer och andra hormonberoende cancersjukdomar.
Till läkarvetenskapen kom Kalevi Kairemo genom sina studier i bioelektrokemi: efter att ha utexaminerats som diplomingenjör i kemisk teknik från Tekniska Högskolan i Helsingfors började han sina studier i medicin vid Helsingfors universitet (HU). Kairemo utexaminerades som läkare 1986. Han disputerade till medicine doktor inom isotopmedicin och onkologi 1993 (HU), erhöll sin första docentur vid Helsingfors universitet 1994 och fick sin första professorskompetens från Umeå universitet 1996. Den första gången som han utnämndes till professor var 1999 vid Norska Universitetet för Teknik och Vetenskap.
Vid sidan av isotopmedicinen har Kalevi Kairemo specialistläkarexamen i klinisk kemi och hälsovårdsadministration samt Finlands Läkarförbunds specialistkompetens i läkemedel. Han har arbetat i elva länder, på tre kontinenter och har läkarexamen och examen i sina specialområden inte bara i Finland, utan även i Sverige, Norge och Estland. Kairemo har arbetat inom klinisk isotopmedicin i över 20 år, varav över 15 år vid olika universitetssjukhus.
Ett av de viktiga lärosäten i det kliniska arbetet vid sidan av HUCS, där Kairemo tjänstgjort den längsta tiden av sitt yrkesverksamma liv, har varit Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där grundades en ny klinik för isotopmedicin med ledning av honom. När det gäller vetenskap och lärdom är det dock inget som slår tiden 1989–1993 vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York, där eliten inom den onkologiska isotopmedicinen redan då var verksamma.
Kairemo har även varit verksam inom affärsvärlden: Först var han en av grundarna av företaget CTT Cancer Targeting Technologies, som specialiserat sig på transportör-nanopartiklar. Företaget vann affärsidétävlingen Venture Cup 2001. Nästa företag Novasome, som har fokus på forskning och utveckling, var det första bioteknikföretaget i Polen. Det tredje företaget, som Kairemo grundat, är Imanext Oy. Företaget utför avtalsforskning inom biomedicin och expanderade under Kairemos tid till 38 länder. Bland meriterna finns även affärsverksamheterna inom organisationen CRO som producerar stödtjänster inom medicin och bioteknik och ledarskapet för den kliniska forskningen i det fransk-italienska företaget från CERN, Advanced Accelerator Applications S.A.
På Docrates Cancersjukhus har Kairemo tjänstgjort sedan våren 2010. Enligt Kairemo är Docrates ett unikt ställe, även med internationella mått mätt. Läget i närområdet av en radioläkemedelstillverkare möjliggör ett nära samarbete. Sjukhuset har möjlighet att utmärka sig internationellt och har den senaste teknologin inom räckhåll.
Kairemo är även en mycket aktiv forskare och skribent. Han har gett ut över 150 vetenskapliga originalpublikationer och över 200 mötesabstrakt samt talrika lättfattliga tidningsartiklar. Kairemo har två globala patent för målstyrd diagnostik och behandling av cancer. Han har dessutom medverkat i koordinationen av många europeiska forskningsprojekt, handlett tio doktorsavhandlingar, föreläst i mer än 40 länder och bland annat organiserat den internationella världskonferensen i isotopterapi i Levi 2012. Det viktigaste bland många erkännanden som han fått är priset för en livsgärning inom isotopmedicin (Lifetime Achievement Award), som tilldelades honom 2012 av organisationen World Association of Radiopharmaceutical and Molecular Therapy.
Vid sidan av sitt stressiga forsknings-, utvecklings- och behandlingsarbete utövar Kairemo extremsport: långloppsåkning och löpning, maraton (i alla världsdelar) samt utförsåkning. Dessutom njuter han av bildkonst och tecknar även själv, bland annat illustrationerna till sina vetenskapliga publikationer.
Kairemo har verkligen erfarenhet, kompetens och meriter. ”Dum spiro spero – så länge jag andas, hoppas jag”, nämner han som sitt motto, ”och jag är medveten om att stolthet är baksidan av misströstan. Man ska ge hopp där det finns misströstan.”
Visa mindre

Bilagor

Curriculum Vitae (pdf, 52 KB, 19.5.2017)