Matti Välimäki

Läkare
Binjurecancer Bisköldkörtelcancer Hypofystumörer Neuroendokrina tumörer Sköldkörtelcancer
Endokrinologi

Namn:

Matti Välimäki

Position:

MKD, docent, professor
Specialist i endokrinologi