Mervi Närkiö

Läkare
Öron- näs- och halssjukdomar

Namn:

Mervi Närkiö

Position:

MD
Specialist i örön-, näs- och strupsjukdomar