Petteri Hervonen

Läkare
Äggstocks- och äggledarcancer Analcancer Binjurecancer Bisköldkörtelcancer Bröstcancer Cancer i blindtarmsbihang Cancer i bukspottkörteln Cancer i matspjälkningskanalen och bukspottkörtelcancer Cancer i matstrupen och övre magmunnen Cancer i munsvalget och undre svalgrummet Cancer i ögat och ögonhålan Cancer i tjocktarmen och ändtarmen Gallgångscancer Gastrointestinal stromacellstumör eller GIST Hjärncancer Hudcancer Hypofystumörer Läppcancer Levercancer Livmoderhalscancer Livmoderkroppscancer och livmodersarkom Lungcancer Magcancer Melanom Mesoteliom Mjukdelssarkom Munhålecancer Näshålecancer Neuroendokrina tumörer Njurcancer Prostatacancer Skelettsarkom Sköldkörtelcancer Spottkörtelcancer Struphuvudcancer Testikelcancer Trofoblastsjukdomar Tumörer i centrala nervsystemet Tumörer i mediastinum Urinblåsecancer Vaginalcancer Vulvacancer
Cancersjukdomar

MD
Specialist i cancersjukdomar

Språkkunskaper: 

Native language Finnish
Certificate of proficiency in English and Swedish, University of Tampere
English language excellent

Visa mer

Utbildning 

M.D. University of Tampere, 1996
Specialist in Oncology, Board Certificate Radiotherapy and Oncology, University of Tampere 2002
Matricular examination 1989
Good Clinical Practice (GCP) test 2009 (Roche oy Finland)
Participation in numerous clinical trials including: PROSTY and
PROSTY II, AdRad and AdPro prostate cancer trials

Arbetserfarenhet 

  • Docrates Cancer Center, specialist in onkology 2014-
  • Chief Physician, HUS Comprehensive Cancer Center 2017-
  • Consultant in Radiotherapy and Medical Oncology, Tampere University Hospital, Department of Oncology 1/2002-12.11.2006, 01.08.2010-8/2017
  • Senior Lecturer, Tampere University Medical School 2004- 12.11.2006, 01.08.2010-8/2017
  • Medical Advisor, Head of Medical Managers, Roche Oy 13.11.2006-31.07.2010-8/2017

Biografi

Visa mindre