Petteri Hervonen

Läkare
Äggstocks- och äggledarcancer Analcancer Binjurecancer Bisköldkörtelcancer Bröstcancer Cancer i blindtarmsbihang Cancer i bukspottkörteln Cancer i matspjälkningskanalen och bukspottkörtelcancer Cancer i matstrupen och övre magmunnen Cancer i munsvalget och undre svalgrummet Cancer i ögat och ögonhålan Cancer i tjocktarmen och ändtarmen Gallgångscancer Gastrointestinal stromacellstumör eller GIST Hjärncancer Hudcancer Hypofystumörer Läppcancer Levercancer Livmoderhalscancer Livmoderkroppscancer och livmodersarkom Lungcancer Magcancer Melanom Mesoteliom Mjukdelssarkom Munhålecancer Näshålecancer Neuroendokrina tumörer Njurcancer Prostatacancer Skelettsarkom Sköldkörtelcancer Spottkörtelcancer Struphuvudcancer Testikelcancer Trofoblastsjukdomar Tumörer i centrala nervsystemet Tumörer i mediastinum Urinblåsecancer Vaginalcancer Vulvacancer
Cancersjukdomar

MD
Specialist i cancersjukdomar

Språkkunskaper: 

finska, engelska

Specialkunnande: 

Alla cancersjukdomar, särskilt urologiska cancerformer som prostatacancer, njurecancer och urinblåsecancer.

Tjänster: 

Patientmottagning, konsultationer

Visa mer

Utbildning 

MD, Tammerfors universitet 1996

Visa mindre