Pia Österlund

Läkare
Cancersjukdomar

MD, docent
Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

Språkkunskaper: 

svenska, finska, engelska, norska, tyska

Specialkunnande: 

Alla cancersjukdomar; särskilt intresserad av cancer i buken, GIST och neuroendokrina tumörer. Specialkunnande i läkemedelsbehandlingar.

Tjänster: 

Onkologmottagning och läkemedelsbehandlingar.

Visa mindre