Aili Aaltonen

Vårdpersonal
Prostatacancer

Namn:

Aili Aaltonen

Telefonnummer:

+358 50 500 1845

Position:

Röntgensköterska
Koordinerande sköterska