Ilkka Räisänen

Läkare
Äggstocks- och äggledarcancer Livmoderhalscancer Livmoderkroppscancer och livmodersarkom Trofoblastsjukdomar Vaginalcancer Vulvacancer
Gynekologi

Specialist i kvinnorsjukdomar och förlossningar
Specialist i gynekologisk strålbehandling
MKD, MD

Visa mindre