Jari Suvilehto

Läkare
Öron- näs- och halssjukdomar Tryckkammarbehandling

Namn:

Jari Suvilehto

Position:

Specialist i örön-, näs- och strupsjukdomar och allergologi,
specialkompetens i dykmedicin och hyperbarisk syrgasbehandling