Jari Suvilehto

Läkare
Öron- näs- och halssjukdomar Tryckkammarbehandling

Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar och allergologi
Specialkompetens i dykmedicin och hyperbarisk syrgasbehandling
MKD

Språkkunskaper: 

Finska, svenska, engelska

Visa mer

Publikationer 

Visa mindre