Jari Suvilehto

Läkare
Öron- näs- och halssjukdomar Tryckkammarbehandling

MKD
Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar och allergologi,
specialkompetens i dykmedicin och hyperbarisk syrgasbehandling

Språkkunskaper: 

finska, svenska, engelska

Visa mer

Publikationer 

Visa mindre