Jari Suvilehto

Läkare
Öron- näs- och halssjukdomar Tryckkammarbehandling

Specialist i örön-, näs- och strupsjukdomar och allergologi,
specialkompetens i dykmedicin och hyperbarisk syrgasbehandling

Visa mindre