Päivi Hietanen

Läkare
Bröstcancer
Cancersjukdomar Psykoterapi

MKD, docent
Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling
Psykoterapeut

Språkkunskaper: 

finska, svenska, engelska

Specialkunnande: 

Behandling och uppföljning av bröstcancer. Behandling av cancerrelaterad stress och psykologisk belastning, psykologisk stöd till patienten och anhöriga, hjälp med anpassning till den nya livssituationen.

Tjänster: 

Diskussioner med patienten om bröstcancer och dess olika behandlingsformer, Hormonbehandlingar mot bröstcancer, Uppföljning av bröstcancer, Psykologisk stöd till patienten och anhöriga, Kristerapi

Visa mer

Utbildning 

Docent, Helsingfors universitet 2000
Psykoterapeut 1999
MKD, Helsingfors universitet 1987

Arbetserfarenhet 

  • Docrates Cancersjukhus, Specialist 2015-
  • Finlands läkartidning, Medicinsk huvudredaktör 2003-2017
  • Privatmottagning 2003-
  • HUCS Kliniken för cancersjukdomar, Läkare/Specialist 1979-2003

Vetenskaplig verksamhet 

Internationella och inhemska vetenskapliga publikationer om bröstcancer och dess behandling och uppföljning. Publikationer även om cancerrelaterad psykologisk belastning, anpassning till sjukdomen, interaktion mellan läkaren och patienten och interaktionsträning för läkare.

Publikationer 

Medlemskap och förtroendeuppdrag 

Finlands bröstcancergrupp Rf, styrelsemedlem 1991-2004, huvudredaktör för nyhetstidningen 2000-2007, journalist 2007-

Visa mindre