Tom Wiklund

Läkare
Bröstcancer Hodgkins lymfom Mjukdelssarkom Non-Hodgkins lymfom Skelettsarkom Testikelcancer
Cancersjukdomar

Ledande överläkare
MKD, docent
Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

Språkkunskaper: 

finska, svenska, engelska

Specialkunnande: 

Alla cancersjukdomar, särskilt bröstcancer, mjukdels- och skelettsarkom, testikulär cancer och lymfoma.

Visa mindre