Ulla Puistola

Läkare
Äggstocks- och äggledarcancer Livmoderhalscancer Livmoderkroppscancer och livmodersarkom Trofoblastsjukdomar Vaginalcancer Vulvacancer
Gynekologi

MD, PhD, Professor
Chef för Gynonkologiska Avdelningen
Kvinnokliniken Oulu Universitets Sjukhus

Visa mindre