Ge inte cancern ett försprång – Nu finns tjänster för tidig cancerdiagnostisering hos Docrates

Kategorier: Artiklar
Docrates Cancersjukhus har inlett en ny servicehelhet som siktar på tidig diagnostisering av cancer. Tjänsten omfattar undersökning för tidig diagnostisering av bröstcancer, prostatacancer, tarmcancer och hudcancer.

Med tanke på behandlingsresultat och förväntad livslängd är det viktigt att hitta cancern i tid. För att hjälpa kunderna nå detta mål har Docrates Cancersjukhus lanserat en undersökningshelhet som grundar sig på ny modell för tidig diagnostisering.

Utöver diagnostiska undersökningar av förstadier och tidiga skeden av cancer omfattar tjänsten även en riskkartläggning utförd av en cancerläkare. Kartläggningen kan bland annat avslöja om man i vissa fall borde inleda screening före den allmänt rekommenderade åldern. Utgående från riskkartläggningen gör läkaren även upp en individuell screeningsplan och efter undersökningen får kunden automatiskt en kallelse till nästa undersökning.

Tidig diagnostisering av bröstcancer

För tidig diagnostisering av bröstcancer hos symtomfria kvinnor rekommenderar vi i första hand magnetundersökning som undersökningsmetod. Undersökningen är säker, eftersom den inte ger strålningsbelastning som vid mammografi och är den känsligaste metoden för diagnostisering av bröstcancer. Vid magnetundersökning kan man se metastaser, som inte upptäcks vid enbart mammografi. Magnetundersökning kan vid behov kompletteras med mammografi och ultraljudsundersökning.

Tidig diagnostisering av prostatacancer

Vid tidig diagnostisering av prostatacancer kan man dra nytta av PSA-test. Docrates Cancersjukhus rekommenderar som regel PSA-mätning för män från 45 år framåt med två års intervall. Genom att följa upp PSA-trenden över en längre tid kan läkaren göra en bättre bedömning av cancerrisken än enbart utgående från en enskild mätning.

Tidig diagnostisering av tarmcancer

Docrates Cancersjukhus rekommenderar blodtest av exkrementer för att upptäcka risk för tarmcancer för både män och kvinnor från 50 år framåt med tre års intervaller.

Testet lämpar sig inte för personer som redan har symtom som rör magens eller tarmens funktion.

Tidig diagnostisering av hudcancer

Ändringar i födelsemärken eller andra hudförändringar är ofta det första tecknet på hudcancer. Regelbundna undersökningar av huden rekommenderas särskilt till personer som har rikligt med födelsemärken, i vars närmaste släkt förekommer melanom och/eller upprepade gånger har bränt sig i solen eller har exponerats för mycket solsken.

En hudcancerundersökning vid Docrates Cancersjukhus består av en dermatologisk undersökning av en dermatolog samt en intervju med kunden.

En cancerläkares riskkartläggning vid tidig diagnostisering av lungcancer

Du kan ha nytta av en cancerläkares riskkartläggning särskilt om du är 50–80 år, har rökt eller exponerats för tobaksrök under en lång tid eller om det i din arbets- eller livsmiljö förekommer ett flertal faktorer som ökar risken för lungcancer (till exempel asbest, radon) eller om det i din släkt har förekommit lungcancer.

Om du grubblar över din risk för lungcancer, tveka inte att boka tid till en av våra cancerläkare. Du får snabbt en tid, utan remiss.

Boka tid nu

Boka tid till tjänster för tidig diagnostisering av cancer och/eller riskkartläggning direkt online eller per telefon i vår tidsbokning tfn 010 773 2000. Du kan komma till en undersökning med eller utan remiss.

Läs mera

Prognosen för bröstcancer är god, när sjukdomen upptäcks i tid – Så här lyckas det bäst

Tid till 3 D-mammografi och magnetundersökning av brösten fås snabbt på Docrates Cancersjukhus i Finland. Ju snabbare bröstcancer upptäcks, desto...

Läs mer

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer

Behandling av prostatacancer: Fördelar och nackdelar med strålbehandling och kirurgi

Vilka är fördelarna och nackdelarna med strålbehandling och kirurgi? På dessa frågor svarar specialisterna Timo Joensuu, överläkare i strålbehandling på...

Läs mer

Mammografiläkare Matti Kestilä: ”Jag skulle vara nöjd om man inte längre behövde avlägsna ett enda bröst i världen”

Matti Kestilä har en lång karriär inom bröstcancerdiagnosticering och han arbetar för att hitta bröstcancer i tillräckligt god tid. Det...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)