God prognos för kvinnor med bröstcancer

Antalet fall av bröstcancer har ökat med cirka 20 procent i Sverige de senaste fem åren. Men chansen att bli frisk är stor. – Många känner inte till att prognosen är så god som den faktiskt är, säger Carl Blomqvist, en av Nordens främsta experter på bröstcancer och medarbetare vid Docrates Cancersjukhus i Helsingfors.

Vård inom en vecka och första läkarbesöket inom ett par dagar. Varje vecka insjuknar ungefär 175 svenska kvinnor i bröstcancer; det motsvarar en kvinna i timmen. Siffran har tickat uppåt varje år – från 3392 drabbade kvinnor år 1970 till 9123 kvinnor 2013. Av alla flickor som föds i Sverige kommer var åttonde att få sjukdomen, om trenden inte vänder. – Man kan inte peka på en enda orsak till att fler insjuknar, säger Carl Blomqvist, onkolog och forskare samt engagerad som specialist på bröstcancer vid Docrates Cancersjukhus. – Att få barn tidigt, och att få många barn, minskar risken. Man kan säga att ju längre fertil tid kvinnan har desto större risk för bröstcancer. Tidig första menstruation och sen menopaus kan påverka negativt. – Vi vet också att bröstcancer är vanligare i länder med hög levnadsstandard. Det finns en koppling till faktorer som övervikt, rökning och hög alkoholkonsumtion, men det sambandet är inte särskilt starkt.

Samtidigt som sjukdomen blir vanligare har chansen att bli botad ökat markant de senaste årtionden, betonar Carl Blomqvist. – Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna steg för steg blivit bättre. Strålbehandling infördes på 1950-talet; hormonmediciner på 1970-talet och cellgifter på 1980-talet. I början av 2000-talet kom nya mediciner som effektivt angriper cancerceller utan att skada friska celler.

Överlevnadstalen i Finland och Sverige är bland de högsta i världen: cirka 90 procent fem år efter diagnos. Och ungefär 80 procent efter tio år. På 1960-talet avled varannan kvinna som fick sjukdomen. Operation är hörnstenen i behandlingen i de allra flesta fall, förklarar Carl Blomqvist. – I dag kombinerar man oftast kirurgi med strålbehandling och medicinsk behandling för att minska spridningsrisken och risken för återfall. Carl Blomqvist är överläkare på cancerkliniken vid Helsingfors universitetscentralsjukhus. På privata Docrates Cancersjukhus arbetar han också varje vecka.

Carl Blomqvist, Docrates, Helsingissä 22. tammikuuta 2015.
Carl Blomqvist