Dessa yrkesgrupper löper en större risk att insjukna i vissa former av cancer

Kategorier: Artiklar
Vissa arbetsmiljöer kan göra oss mera mottagliga för olika typer av cancer. Juha Kononen, ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus, berättar vilka yrkesgrupper som löper en högre risk än andra att insjukna i cancer och vad var och en kan göra för att ta hand om sin hälsa på ett bättre sätt.

Brandkårspersonal och gruvarbetare är exempel på yrkesgrupper som kan löpa en högre risk att få lungcancer och drabbas av andra cancerformer i andningsorganen. Alla yrken där arbetaren utsätts för olika gaser kan räknas till denna grupp.

– En viktig del av riskhanteringen är att använda skyddsutrustning för att till exempel slippa andas in brandgas. Lika viktigt är det att utövare av dessa yrken inte har några andra riskfaktorer, som t ex rökning. De tydligaste symtomen på lungcancer är långvarig hosta, upphostning av slem, andnöd och i värsta fall viktnedgång, smärta, värk och blodiga upphostningar.

– Tidigare har cancer även förekommit hos målare och andra arbetare inom kemikaliebranschen som har exponerats för carcinogena kemikalier. Beroende på kemikalien har cancer förekommit både i levern och i urinblåsan. Rent generellt kan man säga att risken ökar betydligt, om exponeringen pågår i över fem år. Cancern kan förekomma i andningsorganen, lungorna, lungsäckarna, levern eller i urinvägarna. Arbetarna borde skydda sig på ett sådant sätt att kemikalien inte kommer i kontakt med huden och inte går att andas in, säger Kononen.

Solkräm kan dölja rodnaden

För den som arbetar utomhus på sommaren, till exempel på ett bygge, kan långvarig exponering för solen utgöra en riskfaktor. I så fall riskerar personen att få olika former av hudcancer, såsom basaliom, basalcellscancer, skivepitelcancer och i värsta fall melanom, räknar Kononen upp. Det här kan visa sig i form av förändrade födelsemärken – särskilt uppmärksam bör man vara på födelsemärken som till exempel är mörka, oregelbundna, upphöjda eller gropiga eller födelsemärken som kliar och vätskar.

– Det bästa sättet att undvika risken är att skydda sig mot solen och framför allt att ha någonting på huvudet. De flesta förstår att de ska skydda kroppen, men många glömmer bort att skydda huvudet. Solkrämer kan ha en indirekt inverkan eftersom de gör att vi kan vara längre i solen utan att nödvändigtvis alls blir röda. Solkrämer kan ändå i viss mån släppa igenom ultraviolett strålning. Jag rekommenderar alla att använda solkrämer som har ett högt UV-skydd eftersom dessa ger störst nytta, säger Kononen.

Övervikt är en riskfaktor för många cancerformer

Stillasittande arbete eller kontorsarbete exponerar oss inte i sig för någon form av cancer, men enligt Kononen finns det skäl att oroa sig om ett statiskt arbete leder till orörlighet generellt.

– För lite idrott och motion har ett indirekt samband med alla cancersjukdomar. Det har inte så mycket med själva tumörbildningen att göra utan med övervikten som har blivit allt vanligare. När mängden fettvävnad blir större ökar även till exempel östrogenhalten hos kvinnor, vilket i sin tur ökar risken för bröstcancer. Övervikt kan dessutom i viss mån orsaka en låggradig inflammation i kroppen, och det ökar risken för till exempel cancer i matsmältningskanalen, säger Kononen.

Den ovanligaste yrkesgruppen som Kononen nämner är astronauter.

– Det finns kosmisk strålning i rymden som astronauterna utsätts för i tiotals gånger högre doser än vi här på jorden. Den stora frågan är om framtida rymdturister kommer att ha fler cancersjukdomar än normalt.

Läs mer

/

Mika Piltz: Jag är tacksam för att rätt behandlingsval kan påverka livskvaliteten

Prostatacancerdiagnosen hösten 2021 förändrade den 54-årige Mika Piltz liv för en stund. Kalendern fylldes av ett flertal strålbehandlingar och läkarbesök,...

Läs mer
/

Vid Docrates används de senaste läkemedlen för behandling av bröstcancer

Nya cancerläkemedel utvecklas hela tiden och nya användningsområden hittas för de läkemedel som redan är i bruk. Innan ett nytt...

Läs mer
/

“Framtidens cancervård” används redan i Finland – genprofilering kan vara till nytta för alla cancerpatienter

Genprofilering är en ny metod där man kartlägger cancertumörers egenskaper. För närvarande används den vid uppgörandet av vårdplanen för var...

Läs mer
/

Mikael Lagström: Nu ska jag leva livet fullt ut varje stund

När Mikael Lagström, 67, som hade avancerad och aggressiv prostatacancer, sökte sig till Docrates för cancerbehandling hoppades han på att...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)