Immunonkologi ger nytt hopp för cancerpatienter

Immunonkologi – att utnyttja kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancer – var årets forskningsgenombrott 2013. Tanken att hjälpa kroppens eget försvar att angripa tumörer har funnits länge, men först nu har forskningen kommit så långt att man lyckats ta fram effektiva läkemedel.

Docrates Cancersjukhus går i bräschen för behandlingsmetoden som ger cancerpatienter nytt hopp.

Läs mer: innovationmotcancer.se/immunonkologi-ger-nytt-hopp-cancerpatienter/