Effektiv behandling av prostatacancer ger bevarad livskvalitet

Man ska inte behöva välja mellan hälsa och livskvalitet.

Varje fall av prostatacancer är unikt och måste behandlas därefter

På Docrates planeras alltid behandling av prostatacancer omsorgsfullt utifrån sjukdomens allvarlighet och egenskaper, effekten av behandlingsalternativen samt relaterade biverkningar. Men även patientens egna värderingar och önskemål är mycket viktiga för oss.

En av mest effektiva prostatacancerbehandlingsmetoderna är HDR-brakyterapi. Metoden består av en precist riktad och mycket hög stråldos som träffar inne i cancervävnaden. Att behandlas med HDR-brakyterapi innebär att den sexuella förmågan kan bevaras mer framgångsrikt än vid andra metoder, samt att förmågan att behålla urinen.

Vi har även tillgång till de senaste läkemedlen, t.ex. radioaktiva läkemedel. På så sätt kan vi till exempel erbjuda nya, effektiva möjligheter för behandling av spridd prostatacancer.

Om du vill veta mer av olika behandlingsalternativ och den bästa behandlingsmetoden för dig, kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Finland ligger på 3. plats i fråga om behandling av prostatacancer i hela världen 3.
Våra patienter är mycket nöjda med den vård och service de har fått 93%
Vi har utfört över 600 HDR-brakyterapier 600
Rådgivning och tidsbeställning +358 50 500 1800 mån-fre kl. 8-16 (finsk tid GMT+2)
Har du fått cancerbesked, skaffa dig en ”second opinion”. Det finns ny tillgänglig teknik för diagnostik och behandling, och Docrates är inte långt borta. Så lyft telefonen, sätt dig på planet till Helsingfors och gör ditt livs bästa investering. Magnus Kruse, Göteborg. Läs patientberättelsen