Möt oss på Docrates: Intervju med koordinerande sköterska Katri

Kategorier: Artiklar
En person som nyligen fått ett cancerbesked behöver råd, stöd och trygghet. Precis detta erbjuder en koordinerande sköterska inom cancervård, redan från och med det första mottagningsbesöket. Katri Siltanen som började på Docrates Cancersjukhus som sjuksköterska år 2009, och som blev koordinerande sköterska år 2011, förklarar vad en koordinerande sköterska gör i praktiken och varför är det viktigt att de finns.

Samordnar patientens vårdkedja

I enlighet med yrkesbeteckningen är den koordinerande sköterskans främsta uppgift att koordinera patientens vårdkedja.

– När patienten varit på sitt första läkarbesök tar besöket inte slut där, utan fortsätter omgående på den koordinerande sköterskans mottagning. På mottagningsbesöket går sköterskan ännu en gång igenom behandlingsplanen och ansvarar för att behandlingarna kommer igång utan dröjsmål. Hon ordnar alla eventuella avbildningsundersökningar och mottagningsbesök samt bokar tid för behandlingarna. Dessutom tar hon fram kostnadsberäkningar och eventuella dokument som behövs för försäkringsbolag, berättar Katri.

– Vi vägleder patienten till strål- eller läkemedelsbehandling och efter behandlingarna ansvarar vi för all nödvändig efterhandskontroll, inklusive blodprover och avbildningsundersökningar. Om det uppstår några frågor, kan patienten vara i kontakt med oss både under och efter behandlingarna. Med andra ord ser den koordinerande sköterskan till att patientens behandlingar går så smidigt och snabbt som möjligt. Hon stödjer patienter hela vägen, vägleder och ger råd och svar på alla praktiska och vårdrelaterade frågor.

– I praktiken betyder allt detta att som patient hos oss har du alltid en och samma person som du har träffat personligen, och med vem du kan vara i kontakt med även i fortsättningen. Vad som är fint här är att en sådan service är, åtminstone enligt min mening, inte tillgänglig någon annanstans.

Utmanande arbete som kräver erfarenhet, kunskap och kompetens

– Jag har ett mycket roligt jobb och dagarna är fyllda med arbete. Telefonen ringer ständigt och nya utmaningar uppstår nästan varje dag. Mina kollegor är trevliga och stämningen är bra.

– Trots allt är det ändå inte alltid lätt att koordinera saker. Speciellt schemaläggning kräver en hel del arbete, i synnerhet när planen inkluderar kirurgiska ingrepp, avbildningsundersökningar och långa geografiska avstånd. Vi strävar dock alltid efter att följa patientens önskemål kring tidsplaneringen.

– Därutöver, eftersom vi ju behandlar ett brett område av olika cancerformer, kräver detta arbete naturligtvis en lång kunskap om cancersjukdomar och behandling av dessa. Samtidigt är utmaningen kul, eftersom det inte finns en dag som är monoton, säger Katri och ler.

10 år av privat cancervård med människan i fokus

Docrates patientcentrerade vårdfilosofi återspeglas i den koordinerande sköterskans arbete dagligen. Till och med detaljer som tilltal har sin betydelse.

För oss är patienten inte bara en cancersjuk utan också en kund – och framförallt en människa. Vi bemöter patienterna som någon av oss, och givetvis pratar med dem om mycket mer än bara vårdrelaterade saker, berättar Katri. Dessutom finns det relativt lite intern hierarki på vårt sjukhus, och samarbetet mellan olika experter fungerar bra. Vem som helst i personalen kan till exempel ringa till en läkare eller en radiolog direkt vid behov.

I oktober 2017 fyller Docrates, Nordens första och för tillfället enda privata cancersjukhus, 10 år. Katri, som har jobbat med olika arbetsuppgifter inom sjukhuset sedan dess tidiga dagar, vet att mycket kan hända under 10 år.

– Idag är allt nog mycket annorlunda jämfört med i början, också när det gäller mitt eget jobb, skrattar Katri. Under åren har vi rekryterat många nya trevliga människor till vårdpersonalen, investerat i nya behandlingsformer, och fått ett större patientflöde som kan vårdas med ett större utbud av olika läkemedel och apparater. I början arbetade jag i många olika positioner inom läkemedelsbehandling, i terapiförloppet och också i receptionen. När verksamheten har vuxit har också personalens roller blivit mer utmejslade och nya tjänster har uppstått. Idag finns det till exempel redan fyra människor med titel koordinerande sköterska, och alla har sina egna specialområden. För mig är dessa prostatacancer och tarmcancer.

– Generellt sett kan man säga att vår verksamhet hittills har utvecklats mycket och kommer att utvecklas ännu mera nu och i framtiden, säger Katri med blicken riktad rakt framåt.

Läs mer

/

Genombrott i behandlingen av spridd bröstcancer

Nya läkemedelsbehandlingar kan nästan fördubbla livslängden för patienter med spridd bröstcancer och möjliggöra behandling för tre gånger fler patienter.

Läs mer
/

Dessa yrkesgrupper löper en större risk att insjukna i vissa former av cancer

Vissa arbetsmiljöer kan göra oss mera mottagliga för olika typer av cancer. Juha Kononen, ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus, berättar...

Läs mer
/

Cancern tar inte sommalov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
/

Grunden för behandlingen av prostatacancer utgörs av en korrekt information om cancerns aggressivitet och spridning

I västvärlden är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män. Den är ofta symtomfri i tidiga stadier. – Det är möjligt...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)