Möt oss på Docrates: Intervju med röntgensjuksköterska Jarno

Kategorier: Artiklar
- En röntgensjuksköterska gör mycket mer än bara trycker på knappar, säger Jarno som jobbat som röntgensjuksköterska på Docrates Cancersjukhus sedan 2009. Läs om vardagen på Nordens enda privata cancersjukhus från röntgensjuksköterskans perspektiv.

Nyhetsartikel inspirerade till att bli röntgensjuksköterska

Klockan är nio på en regnig onsdag i juli när Docrates röntgensjuksköterska sitter i sjukhusets andra våning och förbereder sig för dagen.

– Det är ännu lugnt på morgonen, jag har tid, säger en av dem.

Det är Jarno Lillak, 36-årig pappa som arbetar som röntgensjuksköterska på Nordens enda privata cancersjukhus Docrates. På detta yrke hamnade Jarno av en slump.

– Jag var hos en kompis och vi funderade på vad vi skulle bli när vi blev äldre. Kompisens mamma nämnde en nyhetsartikel om att det var brist på röntgensjuksköterska på arbetsmarknaden. Följaktligen bestämde jag mig för att ansöka till en yrkeshögskola, berättar Jarno.

Trots hans relativt låga ålder är Jarno redan veteran på Docrates: Av de tio år som sjukhuset varit verksamt har Jarno varit med i nästan 8 år.

– Efter utexamineringen jobbade jag ungefär fyra år på universitetssjukhuset Hucs, varefter jag i april 2009 började jobba på Timo Joensuus nya sjukhus på Busholmen tillsammans med några av mina gamla kollegor. När vi påbörjade introduktionsutbildningen för användning av sjukhusets moderna utrustning var själva sjukhuset ännu under konstruktion. Vi hade inga möbler – inte ens några bord – och vi måste luncha utomhus. Tillsammans förberedde vi sjukhuset för de första patienterna, och officiellt var det i maj 2009 som vi inledde de första behandlingarna, minns Jarno.

Kollegor spelar en stor roll, även i ens egen utveckling

Jarnos arbete består av flera moment, varav ett är att ge strålbehandling. Dessutom använder han olika avbildningstekniker såsom datortomografi och magnetröntgen för att diagnostisera och följa upp cancer. Dessa tekniker används även för att dosering av strålningen ska bli rätt. Utöver detta förbereder och administrerar Jarmo radioaktiva ämnen inför diagnostiska avbildningar och läkemedelsbehandlingar.

Normalt börjar dagen med praktiska arrangemang, som till exempel kvalitetssäkringstester av apparaterna. Därefter förbereder han allt för patienterna genom att ta fram alla de verktyg och medel som behövs för genomförande av avbildningarna, som kontrastmedel, saltvattensprayer och eventuella droppmedel.

På Docrates tar alla röntgensjuksköterska i sin tur hand om alla avbildningar med en viss apparat. Jarnos specialområde är magnetröntgen och isotopundersökningar med SPECT-DT och PET-DT kamera. Idag ska Jarno ta hand om PET-DT-undersökningar, medan kollega Katja Samushenkova hanterar SPECT-DT-undersökningar.

– Katja ska undersöka patienter som har fått läkemedelsbehandling med lutetium igår, medan jag kommer att ha fyra F-PSMA-PET-undersökningar. Lutetium-PSMA* är ett läkemedel för behandling av aggressiv prostatacancer medan F-PSMA-PET är avsedd för spridningsundersökningar för prostatacancer.

– Det hjälper alla att vår kunskap är fördelad inom hela teamet. Kunskapen som man får genom kolleger fastnar bättre, och genom kollegernas hjälp är det också lättare att lära sig nya saker, säger Jarno och ler.

Viljan att lära sig nya saker är viktig

Docrates erbjuder avbildningsundersökningar som endast ett fåtal sjukhus i världen har att erbjuda. Isotopundersökningar hade Jarno till exempel inte ens hört talas om under sina röntgenskötarstudier, utan denna teknik lärde han sig bara under sin tid på Docrates. Också magnetkameraundersökning lärde han sig här på Docrates.

– Även om det idag utförs isotopundersökningar på relativt många universitetssjukhus så står vi i framkant här på Docrates, speciellt när det gäller användning av olika utvecklade spårämnen i undersökningarna. En stor orsak till detta är vår isotopöverläkare Kalevi Kairemo som är en världsberömd expert i ämnet. På grund av den kontinuerliga introduktionen av ny diagnostik och nya behandlingsformer måste vi skötare också ständigt kunna upprätthålla och utveckla våra färdigheter. Därför är det ytterst viktigt att vi har lust och intresse av att lära oss nya saker. Därför är vi här, säger Jarno.

Interaktion med patienterna är också en viktig del av arbetet. Därför måste man vara beredd att jobba med människan i fokus. Jarno följer Docrates grundare Timo Joensuus doktriner om människocentrerad patientvård, lånat från filosof Socrates: Man blir rättvis när man blir bemött rättvist.

– Vid strålbehandling uppstår det ofta mer långvariga relationer mellan vårdaren och vårdtagaren, medan avbildningsundersökningar är mer av engångskaraktär. Positiv feedback från patienter är det bästa i detta arbete, och det är ofta den kommer från strålbehandlingspatienterna.

“Det är alltid lika trevligt att komma hit”

Även om Jarno ofta har händerna fulla av arbete, anser han att arbetet aldrig är tråkigt eftersom han ställs inför nya utmaningar varje dag. När en jobbar med ett flertal människor, är det också viktigt att stämningen på arbetsplatsen är bra.

– Hur jäktiga dagar vi har beror förstås på antalet patienter som måste vårdas. Om det är många patienter så blir det många undersökningar, om inte så är det färre. Patientflödet fluktuerar mycket, speciellt jämfört med offentliga sjukhus. Därför måste vi alla vara flexibla och ha organisationsförmåga, samt kunna byta arbetsuppgifter kolleger emellan med kort varsel. Det är viktigt att teamet fungerar, och alla stödjer varandra efter bästa förmåga.

– Som tur är har vi ett fungerande gäng. Både stämningen och människorna är fantastiska. Det är alltid lika trevligt att komma hit, säger Jarno stolt.

Till slut säger Jarno att han önskar att människor skulle förstå röntgenskötarnas arbete bättre.

– Både strålbehandling och avbildningsundersökningar kräver mycket arbete, och det tar tid att hantera olika isotopämnen. Ibland hör man det skämtas om att röntgensjuksköterska inte gör något mer än bara trycker på knappar, men vi gör verkligen så mycket mer än det, säger han.

*Lutetium-PSMA är ännu en experimentell behandling som har specialtillstånd av Finland’s Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

 

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)