Publicerad: 29.02.2020

Möt oss på Docrates: Intervju med Johanna Baarman, sjuksköterska i det nordiska teamet

Kategorier: Artiklar
Johanna Baarman, 38 år, är mamma till tre barn och en av Docrates svensktalande sjuksköterskor. Hon är oftast den första kontakten nordiska patienter eller deras anhöriga har när de tar kontakt med Docrates. Här berättar Johanna om sitt jobb och ger praktiska tips för Docrates svensktalande patienter.

Mångsidigt jobb med mycket patientkontakt

– Mina arbetsuppgifter är väldigt mångsidiga. Jag svarar på telefonsamtal och email från våra nordiska patienter och svensktalande patienter från Finland. Man skulle kunna säga att jag är en kontaktsjuksköterska för jag är oftast den första kontakten patienten har när hen kontaktar oss, berättar Johanna Baarman.

– Jag går igenom sjukjournaler som patienter skickar till oss och vid behov konsulterar jag onkologen om hur vi skulle kunna hjälpa patienterna. Jag gör kostnadskalkyler för patienter inför deras första besök samt tolkar och är med på besöket om det behövs. Dessutom hjälper jag till med att boka boende vid behov.

– Mitt jobb innehåller mycket kommunikation med patienter och anhöriga: Jag är inte bara i kontakt med dem i början, utan hela tiden. För tillfället jobbar jag inte heltid och är inte tillgänglig varje dag p g a studier och familj, så vid behov delar jag mina arbetsuppgifter med sjuksköterska Henna. Även koordinerande sjuksköterska Liisa och sjuksköterska Marianne från Nordiska teamet hjälper till.

Svenska klubben hjälper Docrates svenskspråkiga patienter att lära känna varandra

– Jag startade s k »Svenska klubben« som vi har här på Docrates. Allt började när vi en gång märkte att vi hade många svenskatalande patienter samtidigt i strålbehandling. Jag vet att det kan kännas tungt när man kommer till ett främmande land för behandling, så jag började fundera på hur vi kunde få ihop de nordiska patienterna utan att bryta tystnadsplikten. Då kom jag på idén om frivilliga kaffestunder. Jag satt upp affischer vid receptionen och så lyckades vi samla ihop en grupp patienter som gärna ville träffa varandra.

– Tanken med Svenska klubben är att lära känna varandra och få stöd av andra i samma situation vid en kopp kaffe. Helt enkelt fikar vi tillsammans och talar allt möjligt. För mig är det viktigt att patienter känner sig välkomna och trygga när de kommer hit och att de mår bra när de är i Finland. Jag vill att allt går smidigt och att deras vistelse blir trevlig.

– Svenska klubben träffas dock inte regelbundet: Det ordnas när behov uppstår. Oftast märker jag själv om det finns efterfrågan för Svenska klubben – då är det bara att bestämma ett datum för träffen.

 width=
Docrates svensktalande sjuksköterska Johanna Baarman

– Svenska är mitt modersmål och för mig är det viktigt att vi kan ge svenskspråkig service eftersom vi är ett tvåspråkigt land. Docrates är den första arbetsplats där jag har fått jobba och betjäna patienter mer på svenska än på finska, vilket förstås också är trevligt för mig.

Alla patienter är viktiga

– Det mest belönande i mitt jobb är när jag vet att jag har kunnat hjälpa någon att komma till oss och blivit hjälpt med en lyckad behandling. Då vet jag att vi verkligen har lyckats. För mig är alla mina patienter viktiga och jag blir glad om jag ser att jag har kunnat hjälpa dem att må bra under tiden de är här.

– De första patienterna som jag hjälpt här är de som jag aldrig kommer att glömma. Jag har haft så många härliga kontakter och det är flera patienter och anhöriga som håller kontakt med mig även efter behandlingarna.

– Det svåraste i mitt jobb är i sin tur förstås sådana telefonsamtal där man måste ge negativa svar. Naturligtvis skulle man vilja hjälpa alla, men ibland är det inte möjligt, t ex om patienten eller anhöriga tar kontakt för sent och patientens hälsotillstånd är redan så dåligt att de är för svaga för att resa hit. Det är viktigt för anhöriga att tänka att det inte alltid är så enkelt att komma till Finland för behandling, utan det kan vara tungt för patienten.

– För mig är det viktigt att även i telefonen kunna ge psykiskt stöd så att patienterna kan känna sig hörda. Detta är något jag för tillfället studerar, för att bli bättre på det.

10 år av privat cancervård

– Jag har jobbat på Docrates i två år nu och vi har vuxit och blivit större redan under denna tid. Fler och fler människor har börjat hitta oss. Jag anser att Docrates behövs inom cancervården, och att Docrates redan har varit verksamt 10 år är ett tecken på att vi behövs och kommer att behövas även i framtiden. Vi är det enda privata cancersjukhuset i Norden, och det är fint att vi finns.

En hälsning till Docrates nordiska patienter

– Att komma på vård till ett annat land är en stor sak. Och det är många saker och perspektiv en måste ta i beaktande innan en kommer. Det är viktigt att vi förbereder allt bra för patienten eftersom ju bättre vi förbereder, desto bättre resultat fås från det första besöket. Men även patienten och anhöriga måste komma ihåg att förbereda sig, planera väl och se till att patientens hälsotillstånd är sådant att patienten orkar och kan komma, samt att vi har fått allt material på förhand. Och ta kontakt i tid, för tiden är avgörande i cancerbehandling.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)