När en närstående får cancer – psykoterapeuten ger anhöriga tips för att hantera krisen

Kategorier: Artiklar
Vid en cancerdiagnos är chocken stor, inte bara för patienten utan även för de anhöriga. Vården fokuserar på den som är sjuk, men även den anhöriga som finns med som stöd kan befinna sig i kris. Docent Päivi Hietanen som arbetar som specialistläkare i cancersjukdomar och psykoterapeut på Docrates Cancersjukhus påminner om att även anhöriga har rätt att ta hand om sig själva för att orka i en svår situation.

Päivi Hietanen som har arbetet med cancersjukdomar i 40 år berättar att det bästa sättet för en anhörig att stödja patienten är att minska patientens rädslor och ingjuta hopp. 

– Grundtipsen är enkla i det avseendet, det är mycket viktigt att finnas där för den andra och sträva efter att behålla sitt lugn och sin förmåga att vara hoppfull. För någon kan stödet vara av en mycket praktisk natur, till exempel att en anhörig orkar föra patienten till behandlingarna. Vilket slags stöd som behövs är alltid mycket individuellt, förklarar Hietanen.

– Det är viktigt att förstå att även en anhörig som vill stödja sin älskade som har insjuknat i cancer och kanske till och med upplever att det är den anhörigas skyldighet att göra detta kan lida lika stor nöd som patienten. Vi vet från undersökningar att även anhöriga har ångest precis som patienterna och att även de kan vara i behov av stöd. Enligt mig är det rätt mycket begärt att en anhörig ska klara av att ge en närstående sitt fulla stöd samtidigt som den anhöriga själv befinner sig i psykisk kris.

Håll fast vid vardagliga rutiner

Hietanen poängterar att den anhöriga inte får glömma bort sig själv eller börja leva enbart på den andras villkor.

– Rent allmänt kan man säga att den anhöriga måste försöka hålla fast vid sitt eget liv. Den anhöriga behöver få vila och variation, få träffa kompisar och ha hobbyn. Det är ändå vardagen som bär människor genom svåra situationer. Det börjar med alldeles grundläggande strukturer som att stiga upp, äta och sätta i gång. För att vi ska kunna hjälpa någon annan, måste vi först se till att vi själva orkar, säger Hietanen.

Var barmhärtig mot dig själv

Hietanen skulle gärna se att anhöriga skulle vara mera barmhärtiga mot sig själva i stället för att ställa orimliga krav på sig. I barmhärtigheten ingår även att den anhöriga ger sig tillräckligt med tid för att ta till sig och anpassa sig till saker och ting. Många kan till exempel ha dåligt samvete för att de inte klarar av att tänka ”så positivt som man borde” i svåra situationer.

– Känslor är till sin natur sådana att ingen kan tvinga sig själv att tänka på ett visst sätt, särskilt inte i sådana här situationer som är svåra för alla. En del människor är helt enkelt hoppfullare än andra och ingen borde försöka tvinga sig själv att vara något som den inte är och som inte känns rätt.

– Det är helt normalt att reagera starkt och det är en lång process att bearbeta situationen. Människans psyke behöver tid att anpassa sig. Det kan ändå vara bra att komma ihåg att även svåra känslor går över i något skede, säger Hietanen.

Ett fåfängt hopp – finns det ens?

Vad ska en anhörig göra för att undvika att inge ”falska förhoppningar” hos patienten – eller finns det överhuvudtaget någonting sådant? Hietanen framhåller att människosinnet är bra på att dimensionera hoppet efter de rådande omständigheterna.

– Det finns så många olika sorters hopp. Det kan vara ett hopp om att bli helt frisk, men det kan även vara ett hopp om att få vara med om någonting som är viktigt för en själv. Man kan hoppas på att man ännu ska få uppleva några fina dagar, på att få åka till sommarstugan ännu en gång eller få behålla förståndet så länge man lever. Människan har en förmåga att ändra skalan enligt livets realiteter. Det är alltid tillåtet att drömma, påminner Hietanen.

Hjälp för anhöriga till cancersjuka

En anhörig till en cancerpatient kan söka hjälp till sig själv på Docrates Cancersjukhus eller till exempel i någon av patientorganisationernas stödgrupper:

 • Propo Finlands prostatacancerförening rf propo.fi
 • Bröstcancerföreningen Europa Donna europadonna.fi
 • Finlands Tarmcancerförening Colores colores.fi
 • Cancerorganisationernas rådgivningstjänst
 • Stöd finns i olika former: samtalsstöd per telefon, kamratstöd och gruppverksamhet
 • Det kan även behövas utkomststöd och stöd gällande patientens rättigheter
 • Företagshälsovården kan vara en viktig källa till hjälp för anhöriga

Lue lisää

/

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer
/

Varför har våra patienter valt Docrates Cancersjukhus?

Patienter söker sig till Finland för privatvård av cancer bland annat på grund av den snabba vården, det individuella och...

Läs mer
/

Hans fick effektiv specialistvård för spridd prostatacancer hos Docrates

I sammanlagt 15 år har Hans pendlat mellan hopp och förtvivlan. Men idag har Hans fått tillbaka livskvalitén, och vill...

Läs mer
/

Noggrann diagnos och snabb, mänsklig vård betydande för behandlingen när Jaana fick i bröstcancer

Företagaren Jaana Nurmi, som insjuknade i bröstcancer sommaren 2017, delar med sig av sina erfarenheter av bröstcancer. Hon vill speciellt...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)