Nu behöver ingen vänta på att få sin cancer behandlad

Kategorier: Nyheter
Allt fler cancerpatienter lider av långa väntetider mellan diagnos och behandlingsstart. Sverige har dessutom några av Europas längsta vårdköer, enligt det senaste Euro Health Consumer Index som presenterades i februari 2016. Rapporten visade att Sverige förvisso ligger i teknisk framkant i många vårdaspekter, men placerar sig i den absoluta botten när det kommer till väntetider, och cancerpatienter drabbas särskilt hårt.

Därför väljer fler och fler svenskar att söka vård utomlands, där tiden mellan det första läkarbesöket och den efterföljande vårdprocessen ofta är betydligt kortare jämfört med väntetiden i Sverige, där det kan dröja flera veckor mellan varje steg. Ett land som många patienter istället har börjat söka sig till är Finland, som räknas som ett av världens främsta länder när det kommer till forskning och behandling av cancer.

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors är i dagsläget det enda privata cancersjukhuset i Norden med komplett cancerdiagnostik och behandling. Här behandlas patienter från fler än 60 olika länder för alla olika cancertyper. Kärnan i verksamheten består av medicinsk spetskompetens i kombination med den allra senaste tekniken. Utöver detta tilldelas patienten ett eget vårdteam med läkare och vårdare, som tillsammans med övrig personal är med under hela processen för att garantera konsekvent och tryggt bemötande på svenska. De mycket korta väntetiderna är också en bidragande orsak till att ett ökat antal svenska patienter väljer att söka vård hos Docrates.

Behandlingsmetoderna på Docrates är individanpassade och riktar till stor del in sig på varje patients behov, snarare än att endast fokusera på cancertypen i fråga. Behandlingen kan starta inom en vecka efter diagnostisering, och består av strålbehandling, kirurgi och läkemedelbehandling. Utöver detta används också de senaste metoderna inom isotopdiagnostik och -behandling.

Ersättning från Försäkringskassan

Patienterna på Docrates är garanterade en läkartid inom några dagar och tack vare EU:s patientrörlighetsdirektiv kan personer bosatta inom EU som söker planerad sjukvård utomlands få ersättning för denna av hemlandet.

Direktivet innebär att personer bosatta i EU-länder kan ansöka om ersättning – i svenska patienters fall från Försäkringskassan. Då betalas ersättning ut om vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal med vetenskapligt beprövade metoder, och förutsatt att patienten har rätt till motsvarande vård i Sverige. För att ansöka om ersättning hittar du information på forsakringskassan.se (Planerad vård utomlands).

Vården betalas på plats och ersättningen ges i efterhand. Vill du redan i förväg få en uppfattning om hur mycket ersättning du kan få, så går det att ansöka om förhandsbesked på Försäkringskassans hemsida. Därefter kommer ett besked på posten med den summa som garanterat kommer att betalas ut.

Det är bra att ta hänsyn till att Försäkringskassan  ersätter inte all vård patienten får utomlands. Det kan gälla sådana nya medicinska behandlingar, som inte ännu är godkända av svenska läkemedelsmyndigheter.  Våra sjuksköterskor berättar gärna mera.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)