Docrates Syöpäsairaalan ylilääkäri Timo Joensuu ja röntgenhoitaja Outi Eloranta sairaalan aulassa

Nu behöver ingen vänta på att få sin cancer behandlad

Allt fler cancerpatienter lider av långa väntetider mellan diagnos och behandlingsstart. Sverige har dessutom några av Europas längsta vårdköer, enligt det senaste Euro Health Consumer Index som presenterades i februari 2016. Rapporten visade att Sverige förvisso ligger i teknisk framkant i många vårdaspekter, men placerar sig i den absoluta botten när det kommer till väntetider, och cancerpatienter drabbas särskilt hårt.

Därför väljer fler och fler svenskar att söka vård utomlands, där tiden mellan det första läkarbesöket och den efterföljande vårdprocessen ofta är betydligt kortare jämfört med väntetiden i Sverige, där det kan dröja flera veckor mellan varje steg. Ett land som många patienter istället har börjat söka sig till är Finland, som räknas som ett av världens främsta länder när det kommer till forskning och behandling av cancer.

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors är i dagsläget det enda privata cancersjukhuset i Norden med komplett cancerdiagnostik och behandling. Här behandlas patienter från fler än 50 olika länder för alla olika cancertyper. Kärnan i verksamheten består av medicinsk spetskompetens i kombination med den allra senaste tekniken. Utöver detta tilldelas patienten ett eget vårdteam med läkare och vårdare, som tillsammans med övrig personal är med under hela processen för att garantera konsekvent och tryggt bemötande på svenska. De mycket korta väntetiderna är också en bidragande orsak till att ett ökat antal svenska patienter väljer att söka vård hos Docrates.

Behandlingsmetoderna på Docrates är individanpassade och riktar till stor del in sig på varje patients behov, snarare än att endast fokusera på cancertypen i fråga. Behandlingen kan starta inom en vecka efter diagnostisering, och består av strålbehandling, kirurgi och läkemedelbehandling. Utöver detta används också de senaste metoderna inom isotopdiagnostik och – behandling (molekylär strålbehandling).

Patienterna på Docrates är garanterade en läkartid inom två dagar (till skillnad från Sveriges sju) och tack vare EU:s patientrörlighetsdirektiv kan personer bosatta inom EU som söker planerad sjukvård utomlands få ersättning för denna av hemlandet. De svenska patienter som söker vård utomlands kan enkelt ansöka om ersättning från Försäkringskassan, som redan i ett tidigt stadie kan ge ett förhandsbesked om ersättning kommer att bli utbetald. Vården betalas på plats och ersättningen ges i efterhand.

 

Docrates Cancersjukhus önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos. Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Henna Lundenius (nordic@docrates.com, tel. +358 50 500 1800, mån-fre kl. 8-16) hjälper dig gärna att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information.

 

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården.  Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från alla håll i världen. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling. Patienter från över 50 länder har sökt vård hos oss. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper och vår internationella verksamhet växer starkt. www.docrates.com.

 

Källor:

http://www.vantetider.se/sv/veta-mer/vardgaranti/
http://www.healthpowerhouse.com/files/EHCI_2015/EHCI_2015_report.pdf
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Att-fa-vard-inom-EUEES/
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/planerad_vard_utomlands