Naispotilas Tuomo Alangon vastaanotolla

Nu behöver ingen vänta på att få sin cancer behandlad

Allt fler cancerpatienter lider av långa väntetider mellan diagnos och behandlingsstart. Sverige har dessutom några av Europas längsta vårdköer, enligt det senaste Euro Health Consumer Index som presenterades i februari 2016. Rapporten visade att Sverige förvisso ligger i teknisk framkant i många vårdaspekter, men placerar sig i den absoluta botten när det kommer till väntetider, och cancerpatienter drabbas särskilt hårt.

Därför väljer fler och fler svenskar att söka vård utomlands, där tiden mellan det första läkarbesöket och den efterföljande vårdprocessen ofta är betydligt kortare jämfört med väntetiden i Sverige, där det kan dröja flera veckor mellan varje steg. Ett land som många patienter istället har börjat söka sig till är Finland, som räknas som ett av världens främsta länder när det kommer till forskning och behandling av cancer.

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors är i dagsläget det enda privata cancersjukhuset i Norden med komplett cancerdiagnostik och behandling. Här behandlas patienter från fler än 60 olika länder för alla olika cancertyper. Kärnan i verksamheten består av medicinsk spetskompetens i kombination med den allra senaste tekniken. Utöver detta tilldelas patienten ett eget vårdteam med läkare och vårdare, som tillsammans med övrig personal är med under hela processen för att garantera konsekvent och tryggt bemötande på svenska. De mycket korta väntetiderna är också en bidragande orsak till att ett ökat antal svenska patienter väljer att söka vård hos Docrates.

Behandlingsmetoderna på Docrates är individanpassade och riktar till stor del in sig på varje patients behov, snarare än att endast fokusera på cancertypen i fråga. Behandlingen kan starta inom en vecka efter diagnostisering, och består av strålbehandling, kirurgi och läkemedelbehandling. Utöver detta används också de senaste metoderna inom isotopdiagnostik och -behandling.

Ersättning från Försäkringskassan

Patienterna på Docrates är garanterade en läkartid inom några dagar och tack vare EU:s patientrörlighetsdirektiv kan personer bosatta inom EU som söker planerad sjukvård utomlands få ersättning för denna av hemlandet.

Direktivet innebär att personer bosatta i EU-länder kan ansöka om ersättning – i svenska patienters fall från Försäkringskassan. Då betalas ersättning ut om vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal med vetenskapligt beprövade metoder, och förutsatt att patienten har rätt till motsvarande vård i Sverige. För att ansöka om ersättning hittar du information på forsakringskassan.se (Planerad vård utomlands).

Vården betalas på plats och ersättningen ges i efterhand. Vill du redan i förväg få en uppfattning om hur mycket ersättning du kan få, så går det att ansöka om förhandsbesked på Försäkringskassans hemsida. Därefter kommer ett besked på posten med den summa som garanterat kommer att betalas ut.

Det är bra att ta hänsyn till att Försäkringskassan  ersätter inte all vård patienten får utomlands. Det kan gälla sådana nya medicinska behandlingar, som inte ännu är godkända av svenska läkemedelsmyndigheter.  Våra sjuksköterskor berättar gärna mera.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.