Läkemedel

Nya cancerläkemedelsprövningar sätter Finland på världskartan

Docrates var först i världen med att påbörja läkemedelsprövning med en ny immunoterapibehandling vid prostatacancer

Hos Docrates pågår en internationell klinisk läkemedelsprövning för prostatacancer med ett nytt immunonkologiskt läkemedel. Läkemedelsprövningen pågår vid 120 forskningscentraler på olika håll i världen. I augusti 2016 var vi de första i världen att påbörja behandlingen av prostatacancer hos en patient med detta prövningsläkemedel.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i världen. Risken att insjukna ökar med åldern. Av de över 24 000 prostatacancerfall som årligen konstateras i Norden kan de flesta botas helt. För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att snabbt söka sig till undersökningar och behandlingar. En långt framskriden prostatacancer kan inte botas helt, utan den kräver oftast livslång behandling.

Immunonkologiska läkemedel för cancerbehandlingen framåt med stormsteg

Med immunonkologiska behandlingar avses behandlingsmetoder (läkemedel) mot cancer som har till syfte att förstärka kroppens egen immunrespons mot cancer. Tidigare har man använt interferon som immunomodulatorer, bl.a. vid behandling av malignt melanom. Den nya generationens immunonkologiska läkemedel har en annan verkningsmekanism. Även här kommer de första erfarenheterna från behandlingen av malignt melanom. Hittills har forskningsresultat rapporterats om malignt melanom, lungcancer och njurcancer. Dessa resultat utgör även grunden för försäljningstillståndet. Dessutom har preliminära forskningsresultat rapporterats, och omfattande studier pågår inom behandlingen av flera olika typer av cancer, bl.a. prostatacancer.

Docrates är en föregångare inom immunonkologiska behandlingar

Hos Docrates påbörjades den första immunonkologiska behandlingen med pembrolizumab redan i mars 2015. Pembrolizumab är ett immunologiskt cancerläkemedel och för närvarande undersöks dess effekt på cirka 30 olika cancerformer. Vi har dessutom börjat använda ett annat läkemedel inom samma läkemedelsgrupp, nivolumab. Docrates har erfarenhet av forskning inom och behandlingar med onkolytiska adenovirus sedan 2007. Docrates har som det första centret i Europa certifierats för att utföra behandlingar med onkolytiskt herpesvirus.

 

För mer information:

Ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus Tom Wiklund, tom.wiklund@docrates.com, 050 500 1810.

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors och är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården.  Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från hela världen. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling. Patienter från över 50 länder har sökt vård hos oss. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper och vår internationella verksamhet växer starkt. www.docrates.com.