Nya forskningsresultat stöder mer aktiv behandling av metastaserad prostatacancer

Kategorier: Artiklar
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i världen och risken att insjukna ökar med åldern. I Sverige diagnostiseras årligen över 9000 nya fall av prostatacancer. Merparten av de patienter som har lokal prostatacancer tillfrisknar helt, men för att behandlingen ska lyckas är det viktigt att snabbt söka vård. En långt framskriden prostatacancer kan inte botas helt, utan kräver oftast livslång behandling. Timo Joensuu vid Docrates Cancersjukhus i Helsingfors har publicerat en rapport som visar på att en mer aktiv behandling av metastaserad prostatacancer ökar livslängden betydligt för patienten.

Metastaserad prostatacancer ges vanligtvis hormonbehandling, där man genom medicinering eller injektioner hämmar de manliga könshormonerna. Dessa behandlingar är effektiva, men nackdelen är vissa bieffekter som kan försämra livskvaliteten. Effekten av behandlingen minskar också med tiden och cancern kan avancera.

Timo Joensuu, MD, är docent i klinisk onkologi och specialläkare i cancersjukdomar samt strålbehandling och grundare av Docrates Cancersjukhus. Vid sitt arbete har han märkt att en behandling enligt vårdrekommendationer inte hindrar avancemanget av metastaserad prostatacancer tillräckligt effektivt: med de nuvarande behandlingsmetoderna är den förväntade livslängden endast 3,7 år och vid aggressivare fall kan livslängden vara endast några månader. Joensuu blev övertygad om att man bör använda strålbehandling för att stoppa metastaserad prostatacancer.

– Vi borde behandla aggressiva former av prostatacancer på ett betydligt mer aktivt, effektivt och omfattande sätt, säger Timo Joensuu.

Timo Joensuu

Exceptionellt goda vårdresultat

Vid Docrates Cancersjukhus, inledde Joensuu vård av metastaserad prostatacancer med bl.a. kombinationer av strålbehandling och hormonbehandling med högre doser. Han har med sina kollegor följt upp vårdresultaten för 50 patienter under 10 års tid.

– Vid vår forskning kunde vi upptäcka flera faktorer som gjorde vårdresultaten exceptionellt goda. För det första, till skillnad från allmän praxis, kombinerar vi vården med högre doser antiandrogenhormon. För det andra försöker vi vid metastaserad prostatacancer alltid sätta in radikal strålbehandling. För det tredje strävar vi efter att med hjälp av extern strålbehandling eller med radioisotopmediciner minimera antalet cancerceller i de metastaser som spridit sig till skelettet. För det fjärde anpassar vi tidpunkten för behandlingstillfällena utifrån hur sjukdomen avancerar. Vårdplanen är därför alltid individuell, säger Timo Joensuu då han berättar om forskningsresultaten.

– Alla patienter som deltog i undersökningen behandlades med strålbehandling, men den riktades inte enbart mot prostatan utan också mot möjliga lymfkörtlar i området kring höften och hos en stor del av patienterna också mot enskilda skelettmetastaser. Dessutom fick patienterna, efter behov, också en individuell behandling med cytostat- och radioisotopmediciner vid ett tidigt stadie av sjukdomen. Alla dessa åtgärder minskar cancercellbelastningen i kroppen genom olika mekanismer. Våra vårdresultat är exceptionellt goda, berättar Timo Joensuu.

– Merparten av våra patienter som insjuknat i metastaserad prostatacancer lever ännu 5 år efter att vården har inletts. Den förväntade livslängden är nu redan 8,35 år (median).

Timo Joensuu är expert på prostatacancer och specialiserad på aktiv utveckling av strål- och medicinbehandlingar. Han har över femton års erfarenhet av bl.a. stereotaktisk strålbehandling och är alltid bland de första att införa nya behandlingsmetoder. Docrates var först i Finland att ta i bruk både VMAT RapidArc- och HDR-brakyterapi, som är de mest avancerade teknikerna inom precisionstrålbehandlingen.

Länk till publikationen: Multimodal Primary Treatment of Metastatic Prostate Cancer with Androgen Deprivation and Radiation

Läs mer

/

Genombrott i behandlingen av spridd bröstcancer

Nya läkemedelsbehandlingar kan nästan fördubbla livslängden för patienter med spridd bröstcancer och möjliggöra behandling för tre gånger fler patienter.

Läs mer
/

Dessa yrkesgrupper löper en större risk att insjukna i vissa former av cancer

Vissa arbetsmiljöer kan göra oss mera mottagliga för olika typer av cancer. Juha Kononen, ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus, berättar...

Läs mer
/

Cancern tar inte sommalov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
/

Grunden för behandlingen av prostatacancer utgörs av en korrekt information om cancerns aggressivitet och spridning

I västvärlden är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män. Den är ofta symtomfri i tidiga stadier. – Det är möjligt...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)