Nya målstyrda läkemedel ger hopp åt kvinnor med gynekologisk cancer

Kategorier: Artiklar
Patienter från Sverige reser till Finland för behandling av gynekologisk cancer. Professor i kvinnosjukdomar och förlossningar: ”Ålder får inte vara ett hinder för att få ta del av olika behandlingar”.

Nästan 3 000 svenska kvinnor insjuknar årligen i gynekologisk cancer. Av dem avlider ungefär 1 000. Nya, effektivare behandlingar behövs och under de senaste åren har nya metoder också kunnat tas i bruk. De nya behandlingarna är dock inte tillgängliga överallt.

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors får allt oftare förfrågningar från Sverige gällande nya behandlingsmöjligheter för gynekologisk cancer. För en del insjuknade är de aktiva behandlingarna avslutade, då de behandlingar som vanligen används inte längre har effekt, och en del vill fråga om en andra åsikt (s k Second Opinion) gällande sin behandlingsplan.

Enligt Johanna Mäenpää, professor i kvinnosjukdomar och förlossningar vid Docrates Cancersjukhus, bör nya behandlingsmetoder för gynekologisk cancer utnyttjas i större utsträckning än tidigare.

– Till exempel ska en kvinnas ålder inte få vara ett hinder för att få ta del av olika behandlingar. Med nya behandlingsmetoder har man i bästa fall kunnat få bra behandlingsresultat även vid till exempel spridd och återkommande cancer, konstaterar Johanna Mäenpää.

Patienter som kontaktar Docrates vill försäkra sig om att alla tänkbara behandlingsmöjligheter har beaktats vad gäller den egna cancern.

– Många känner också till att det finns nya behandlingsmetoder som ännu inte har tagits i bruk överallt, berättar Michaela Vorselman, koordinerande sjuksköterska på Docrates Cancersjukhus.

Michaela Vorselman fungerar som stöd för varje svensk patient under hela behandlingstiden vid Docrates och vet, att när det gäller en allvarlig sjukdom vill människan utforska alla möjligheter och då spelar det ingen roll i vilket land behandlingarna sker. Det har kommit patienter från Sverige till Docrates också under coronapandemin.

– När det gäller det egna livet, är det inget hinder att resa till ett annat land. Vår uppgift är att stödja patientens ankomst till landet, vilket nu under coronapandemin kräver lite extra arbete, med t.ex. vissa dokument för gränsövergången. Dessutom fäster vi speciell uppmärksamhet på säkerheten, säger Vorselman.

Regelbundna undersökningar viktiga

Tidig upptäckt är viktig vid gynekologisk cancer. Därför bör kvinnor gå regelbundet på gynekologiska undersökningar.

– Ingen cancer är den andra lik, och man kan därför av en slump hitta till exempel lokal äggstockscancer även hos en symptomfri kvinna. En gynekologisk undersökning av en symptomfri person är alltså aldrig onödig, betonar Ilkka Räisänen, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk strålbehandling på Docrates Cancersjukhus.

– Det blir allt vanligare med cancersjukdomar i äldre ålder, och allteftersom befolkningen lever allt längre ökar också antalet cancerfall. Det lönar sig alltså att söka sig till undersökning även fast man inte längre omfattas av screening, tillägger Räisänen.

Geninformation används för att hitta precisionsbehandling

Om läkaren har skäl att misstänka cancer, används olika avbildningstekniker och även genprofilering för noggrannare diagnostisering och fastställande av spridningen.

– Med hjälp av cancerns geninformation kan man hitta den effektivaste behandlingen eller kombinera olika behandlingsmetoder i rätt tidsordning, för att på så vis uppnå bästa möjliga behandlingsresultat för just den aktuella cancertypen hos patienten, konstaterar Johanna Mäenpää, medicine och kirurgie doktor samt professor i obstetrik och gynekologi som är specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk onkologi på Docrates Cancersjukhus.

Målstyrda läkemedlet PARP-hämmare effektiv hjälp vid spridd äggstockscancer

Behandlingen av gynekologisk cancer kan vara utmanande, eftersom speciellt äggstockscancer tyvärr ofta hinner spridas innan man ställt diagnos. Gynekologisk cancer behandlas oavsett typ och spridningsgrad oftast med kirurgiska ingrepp, cytostatika, målstyrda läkemedel, strålbehandling eller en kombination av dessa. Under de senaste åren har man utöver de traditionella behandlingarna hittat nya och effektiva behandlingsformer, såsom biologiska läkemedel och immuno-onkologiska behandlingar för behandling av spridd och återkommande cancer. Det krävs ännu mycket forskning i ämnet, men dessa nya, ännu experimentella behandlingarna är möjliga att redan nu ta i bruk på Docrates Cancersjukhus.

– Immunterapi kan vara ett effektivt och betydande behandlingsalternativ vid gynekologisk cancer. Och framför allt vid spridd och återkommande äggstockscancer använder vi det målstyrda läkemedlet PARP-hämmare, som har visat sig vara en mycket effektiv behandlingsmetod. Den nya behandlingen inger hopp för den här utmanande cancerformen, och gör det möjligt att i vissa fall behandla äggstockscancer som en kronisk cancer. Det här innebär att vi har nya behandlingar, som i bästa fall kan vara till stor hjälp för kvinnor inte bara när det kommer till att öka livslängden utan också för att höja livskvaliteten, eftersom till exempel smärtorna minskar och allmäntillståndet förbättras avsevärt, trots att cancern inte skulle vara helt botbar. Under aktiva behandlingsmetoder kan personen leva ett näst intill normalt liv, konstaterar Mäenpää.

Deltagande i en läkemedelsprövning ger möjlighet att få de senaste läkemedlen för behandling av cancer

Cancerforskning pågår hela tiden och man letar ständigt efter nya läkemedel. Läkemedelsprövningar kan erbjuda patienten en möjlighet, om de vanliga behandlingarna inte har varit effektiva.

– På Docrates pågår hela tiden flera kliniska läkemedelsprövningar, som utvecklar cancerbehandlingar och genom vilka patienten kan få hjälp i behandlingen av sin egen cancer. Man har redan nu kunnat ta i bruk mer effektiva behandlingar för till exempel äggstockscancer, berättar Johanna Mäenpää.

Multiprofessionella vårdteam stöder patienten

Vårdteamet bestående av erfarna specialister på Docrates Cancersjukhus stödjer patienten under hela behandlingstiden. Våra erfarna specialistläkare i gynekologisk onkologi Ilkka Räisänen och Johanna Mäenpää behandlar patienter med gynekologisk cancer. På Docrates finns också specialkunnande inom magnetundersökningar av gynekologisk cancer. Johanna Virtanen, specialist i radiologi, är specialiserad på bl.a. avbildning av gynekologisk cancer.

Docrates specialistläkare i gynekologisk onkologi tar emot patienter utan dröjsmål och utan remiss. Om du vill ha tilläggsinformation om de nyaste cancerbehandlingarna och diagnostiken, finns våra sjuksköterskor tillgängliga på numret 010 773 2020 eller på e-post nordic(at)docrates.com. Våra sjuksköterskor berättar mer om hur du kan ta dig till Finland och vilka åtgärder sjukhuset har vidtagit under pandemin. Docrates personal hjälper dig med nödvändiga dokument vid behov.

Gynekologisk cancer:

 • Gynekologisk cancer omfattar cancersjukdomar som har sitt ursprung i de kvinnliga könsorganen. Hit hör cancer i de yttre könsorganen, slidan, livmoderhalsen, livmoderkroppen, det vill säga livmodern, äggledarna och äggstockarna.
 • I Sverige insjuknar ca 3 000 kvinnor årligen i gynekologisk cancer.
 • Sammanlagt är gynekologisk cancer den näst vanligaste cancerformen för kvinnor i Sverige (efter bröstcancer)
 • Den vanligaste gynekologiska cancerformen i Sverige är livmoderkroppscancer
 • Tidig diagnostisering av gynekologisk cancer är oerhört viktig med tanke på prognosen
 • Gynekologisk cellprovsundersökning är en viktig del för diagnostisering av livmoderhalscancer
 • För diagnostisering av äggstockscancer används gynekologisk undersökning eller t.ex. ultraljudsundersökningdatortomografimagnetundersökning samt titthålsundersökning av bukhålan med PET-DT (Positronemissionstomografi). 
 • Gynekologisk cancer kan behandlas beroende på arten och spridningen antingen med kirurgiska ingrepp, cytostatika, målstyrd läkemedelsbehandling, strålbehandling eller med kombinationer av dessa.
 • I behandling av en långt framskriden äggstockscancer och av återkommande äggstockscancer kan nya målstyrda läkemedel s.k. PARP (poly ADP ribose polymerase) –hämmare användas

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

Patienter från Sverige kan åka till Finland för cancerbehandlingar även i coronatider

När det är fråga om cancer, är det viktigt att få vård så snart som möjligt. Att komma i behandling direkt minskar både risken för att cancern hinner sprida sig eller återkomma och det psykiska lidande som uppstår då patienten måste vänta. Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar.

Visste du att Docrates har kundservice i Stockholm?

Vill du veta vad Docrates Cancersjukhus kan erbjuda dig eller din anhöriga? Vi har också kundservice i Stockholm.

Vår info i Solna är bara för nya patienter som är intresserade av vad vi kan erbjuda för hjälp. Där informerar och vägleder vi cancerpatienter som är intresserade av kostnader och de möjligheter som Docrates har att erbjuda. Våra sköterskors besökstider är kostnadsfria och riktar sig till nya patienter som är intresserade av vård på Docrates i Finland. Alla undersökningar, konsultationer och behandlingar sker på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors.

Kontakta oss

Läs mer

/

Varför har våra patienter valt Docrates Cancersjukhus?

Patienter söker sig till Finland för privatvård av cancer bland annat på grund av den snabba vården, det individuella och...

Läs mer
/

Hans fick effektiv specialistvård för spridd prostatacancer hos Docrates

I sammanlagt 15 år har Hans pendlat mellan hopp och förtvivlan. Men idag har Hans fått tillbaka livskvalitén, och vill...

Läs mer
/

Noggrann diagnos och snabb, mänsklig vård betydande för behandlingen när Jaana fick i bröstcancer

Företagaren Jaana Nurmi, som insjuknade i bröstcancer sommaren 2017, delar med sig av sina erfarenheter av bröstcancer. Hon vill speciellt...

Läs mer
/

Gentestning en omvälvning inom cancerbehandling – Vad betyder den för patienten?

Kunskapen om gener har förändrat vår uppfattning om cancerbehandling, särskilt vid framskridna cancersjukdomar. Tack vare s k genprofilering kan vi...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)