Nya mediciner förlänger livet vid obotlig cancer – men bara vissa patienter får dem

Det finns nya mediciner som kan förlänga livet och ge bättre livskvalitet för män med obotlig prostatacancer. Men bara vissa patienter får de här medicinerna. – Det är som ett postkodlotteri, säger Calle Waller, Prostatacancerförbundet i Sverige. För tre-fyra år sen kom flera nya mediciner mot spridd, obotlig prostatacancer. – Det var ett historiskt genombrott. Medicinerna kan inte bota sjukdomen, men de kan förlänga livet och minska lidandet, berättar Calle Waller, vice ordförande i Prostatacancerförbundet. Men medicinerna är dyra; de kostar cirka 30 000 kronor per patient och månad. Klinikernas budgetramar räcker inte alltid till. – Allt fler svenska landsting använder medicinerna nu, men inte alla. Vissa patienter får dem – andra inte, säger Calle Waller. – För första gången ställs en stor och växande patientgrupp inför situationen att samhället inte anser sig ha råd att använda nya läkemedel som skulle förlänga deras liv.

Petteri Hervonen är läkare och specialist i cancersjukdomar på Docrates Cancersjukhus, ett privat cancersjukhus i Helsingfors. Han beskriver de nya medicinerna mot spridd prostatacancer som ”en revolution”. – För fem år sen kunde vården enbart erbjuda cytostatika till de här patienterna. I dag finns sexsju nya effektiva mediciner, som alla är tillgängliga på Docrates. – Ytterligare fyra-fem nya läkemedel väntar på att godkännas. Det är en utveckling vi aldrig sett maken till när det gäller behandling mot en enskild cancerform. – Medicinerna kan förlänga livet – i månader och i bästa fall år. Men framför allt hjälper de patienterna att leva ett normalt liv. De ger få biverkningar och flera av medicinerna tar man enkelt hemma som en tablett. – Medicinerna hjälper inte alla, men de flesta.

Att medicinerna är dyra är ett dilemma också i Finland, berättar Petteri Hervonen. – Den offentliga sjukvården har i dag inte råd att ge medicinerna till alla som skulle må bättre av dem. Och den här gruppen patienter kommer att växa. Pengafrågan måste därför lösas. Risken att insjukna i prostatacancer ökar med åldern – och eftersom vi lever allt längre kommer patienterna att bli fler. – Fler försäkringsbolag kommer sannolikt att lansera sjukförsäkringar som täcker för dessa behandlingar. – Men försäkringar är dyra. Jag anser att alla patienter som skulle må bra av de här medicinerna borde få dem. Utmaningen är att sätta in rätt medicin till rätt patient vid rätt tillfälle.

I svensk sjukvård används två viktiga bromsmediciner – Zytiga och Xtandi – enbart till patienter som behandlats med cytostatika. Men studier visar att det ofta är gynnsamt att sätta in dem tidigare i sjukdomsförloppet. Då måste dock patienten betala ur egen ficka.

Ola Bratt, urolog och ordförande för det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. – Som läkare undrar jag: Ska jag upplysa en patient om att det finns effektiv medicin som kan förlänga hans liv – men kostar honom 30 000 kronor i månaden? Ola Bratt har ställt frågan till Socialstyrelsen, men ännu inte fått svar. Prostatacancerförbundets krav är att alla patienter som kan ha nytta av medicinerna ska få dem, betonar Calle Waller, vice ordförande: – Den sista tiden är ofta plågsam för patienter med spridd prostatacancer. Av de 2400 män som dör varje år av sjukdomen i Sverige skulle många ha fått ett längre liv med måttliga biverkningar med hjälp av dessa mediciner.

Fakta: Några av de viktigaste bromsmedicinerna

Zytiga och Xtandi. Tabletter. Minskar produktionen av hormonet testosteron. Gav förlängd överlevnad med cirka fyra månader (Zytiga) och 4,8 månader (Xtandi) i studier. Patienterna upplevde också förbättrad livskvalitet och minskad smärta.

Xofigo. Innehåller radioaktivt radium; injiceras i blodet, oftast 6 gånger med 4 veckors mellanrum, söker sig till skelettmetastaser och skickar ut en alfastrålning, som förstör de omkringliggande cancercellerna och förstör dem. Enligt en studie med 921 män levde patienterna som fick Xofigo 3,6 månader längre. Kan kombineras med Zytiga.

Jevtana. Cytostatika. Motverkar cancercellers delning och förökning. En studie visade att männen som fick Jevtana levde 2,4 månader längre än referensgruppen som inte fick medicinen.

Stora skillnader mellan länen MEDICIN: ZYTIGA Län, antal patienter som fick Zytiga 2014 Östergötland, 75 Jämtland, 23 Kalmar, Stockholm, Västra Götaland, Gävleborg, Västerbotten, 1 Övriga, 0 Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel. (För de andra tre medicinerna finns ingen separat statistik ännu).